MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ - 3 denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery a řídící pracovníky s i bez ekonomického vzdělání.

Cíl:
Cílem semináře je naučit manažery chápat základní makro a mikroekonomické souvislosti podnikatelských aktivit podniku.
* Rozumět podnikovým výkazům
* Komunikovat s partnery z oblasti finančního řízení, účetnictví, controllingu a řízení financí
* Naučit se tvořit základní reporting podniku
* Seznámit se s odlišnostmi zákonného výkaznictví a manažerských výkazů
* Seznámení s principy podnikového plánování a investičního rozhodování
* Porozumění finančním ukazatelům, jejich tvorba a vyhodnocování pro řízení podniku

Obsah:
* Multidimenzionální ekonomický náhled na podnik
* Manažerské účetnictví a jeho návaznost na finanční účetnictví
* Zdroje dat pro manažerské výstupy
* Převodové můstky mezi finančním a manažerským účetnictvím jako podklad pro sestavy k řízení podniku
* Vícestupňový ekonomický model podniku - případová studie
* Reporting
* Plánování – strategické a operativní
* Odchylky a jejich využití pro stanovení nápravných opatření
* Investiční rozhodování, časová hodnota peněz

Metody výuky:
Maximálně interaktivní, příklady z praxe, samostatně řešené úlohy, případová studie, diskuze.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ - 3 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.