HODNOCENÍ INVESTIC

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
ekonomy, pracovníky finančních oddělení, finanční i nefinanční manažery, členy vrcholového vedení.

Cíl:
Seznámit účastníky s metodami hodnocení investic při rozhodování o jejich realizaci, s důrazem na metody hodnotící peněžní toky a zohledňující časovou hodnotu peněz, vč. základů aplikace rizika v investičním rozhodování.

Obsah:
* Úvod do investičního rozhodování
* Faktory ovlivňující investiční rozhodování
* Časová hodnota peněz
* Vliv účetní a daňové legislativy na rozhodování o investicích
* Nákladová kritéria hodnocení investic
* Průměrné roční náklady, diskontované náklady
* Omezení využití nákladových kritérií
* Zisková kritéria - kritéria založená na účetním zisku a jejich nevýhody
* Finanční kritéria efektivnosti investic
* Stanovení peněžního toku (cash flow)
* Doba návratnosti investice
* Průměrná výnosnost
* Index riskovosti
* Čistá současná hodnota (NPV)
* Vnitřní výnosová míra (IRR)
* Model CF ROI
* Porovnání jednotlivých kritérií, jejich výhody a omezení
* Riziko a ostatní faktory ovlivňující hodnocení investic
* Definice rizika a typy rizik, měření rizika
* Vliv rizika na investiční rozhodování
* Úrok, daně, inflace

Poznámka:
Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli s sebou kalkulačky.

HODNOCENÍ INVESTIC

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.