FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Seznámíte se s vybranými metodami finančního řízení společnosti a budete se lépe orientovat v této oblasti. Pochopíte vzájemnou provázanost a nutnost spolupráce v oblasti řízení společnosti s finančním oddělením, resp. finančním ředitelem.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                vztahy mezi jednotlivými podnikovými složkami z hlediska potřeb řízení společnosti s důrazem na potřeby finančního řízení                

§                vysvětlení smyslu a skladby účetních výkazů (rozvaha, výsledovka)                       

§                výkaz cash flow z praktického pohledu jako podkladu pro řízení finančních toků

§                výkaz o změnách vlastního kapitálu, obsah přílohy k účetní závěrce

§                daňová problematika ve vazbě na finanční řízení a tvorbu smluv 

§                syntéza přednášené problematiky se zdůrazněním nejdůležitějších vztahů z hlediska vazeb ve společnosti

§                finanční reporting a poskytování relevantních informací finančnímu oddělení

ROZSAH MODULU:  2-3 dny

KURZ VEDE: Auditor, daňový poradce

Klíčová slova: finanční řízení, účetní výkazy, cash flow, kapitál, daňová propbematika, finanční reporting

FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.