PO pro zaměstnance - e-kurz

Kurz na míru

Základní info

Školení požární ochrany je elektronickou formou je vhodné zejména pro zákazníky, kteří provozují svou podnikatelskou činnost, při níž zaměstnanci pracují převážně v administrativě.

Klíčovou otázkou je, zda ve Vaší firmě je nutné školení PO provádět. Zákon o požární ochraně jednoznačně definuje činnosti, při kterých subjektu vzniká povinnost školit zaměstnance PO a vytvořit základní balík dokumentace požární ochrany. Pokud si nejste jistí, zda Vám tato povinnost vzniká, využijte našich konzultačních služeb. Rádi Vám poskytneme odbornou pomoc a poradíme při začlenění provozu do kategorie požárního rizika.

Školení PO je také rozděleno dle určení pro vedoucí pracovníky a pro ostatní pracovníky. Po úspěšném složení závěrečného testu složeného z 8 otázek si vygenerujete certifikát, který podepíšete a v papírové podobě uschováte. Certifikát je možné tisknout opakovaně. K certifikátům jednotlivých osob obdrží vaše firma i další předepsanou dokumentaci.

Obě školení jsou plně v souladu s platnou legislativou ČR. Pro podnikové systémy v normách SCORM a AICC.

PO pro zaměstnance - e-kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.