Jazykové kursy pro podniky, firmy a instituce přímo na pracovišti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • ID akce:
  503188
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  nezadáno
 • Cena *

 • Cena:
  360 Kč
 • Popis ceny:
 • Náplň výuky:
  všeobecný jazykový kurz

Popis jazykového kurzu Jazykové kursy pro podniky, firmy a instituce přímo na pracovišti

Nejpohodlnější, nejkomfortnější a nejefektivnější způsob výuky jazyků

Nutnost cizojazyčné komunikace je dnes již zcela mimo jakoukoliv pochybnost. Proto již tradičně nabízíme jazykové vzdělávání pracovníkům institucí, podniků, firem apod. přímo na pracovišti.

Výuka je prováděna zpravidla jedenkrát nebo dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách ve dnech, které Vám vyhovují, a v čase, který si určíte sami. Délku trvání kursu (celkový počet vyučovacích hodin) si rovněž určíte sami podle svých potřeb a možností.

Maximální počet posluchačů v jednom kursu by neměl přesáhnout patnáct účastníků, aby výuka byla dostatečně účinná. Vyučujeme podle našich i zahraničních učebnic (po dohodě posluchačů s lektorem) s cílem dohovořit se v daném jazyku.

Abychom dosáhli větší účinnosti výuky, rozdělili jsme kursy do několika typů, a to na začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Prosíme Vás, věnujte diferenciaci posluchačů pozornost, neboť již tento počáteční krok značně ovlivní průběh a výsledek kursu. Každý ze čtyř stupňů odpovídá přibližně intenzivnímu studiu jazyka po dobu půl roku. Konverzační kursy slouží k procvičování a zdokonalování již nabytých znalostí jazyka. Programy specializovaných kursů zpracujeme dle možností podle Vašich konkrétních požadavků.

Posluchači, kteří absolvují minimálně 60 % vyučovacích hodin, obdrží na závěr Osvědčení Akademie J. A. Komenského.

Výhodnost uspořádání kursů na Vašem pracovišti je především v úspoře času (není nutno docházet do vzdálených učeben) a úspoře finančních prostředků (kursovné v kursech pro veřejnost se prodražuje o vysoké nájemné učeben).

Cena za jednu vyučovací hodinu (45 minut) standardního kursu činí 360 Kč.

Celkovou částku za kurs Vám při zahájení výuky vyfakturujeme. Podle našich zkušeností tuto částku hradí podniky, instituce či firmy buď ze svých prostředků určených na zvyšování kvalifikace nebo si ji účastníci hradí sami zcela nebo částečně.

Nebude-li efektivní uspořádání kursu u Vás, nabízíme možnost Vašim pracovníkům účastnit se kursů pro veřejnost.

 • nemusíte docházet do vzdálených učeben
 • nechodíte za lektorem, lektor přijde za Vámi
 • výuka může probíhat ve Vaší pracovní době nebo na ni bude navazovat
 • zaměstnavatel Vám může zcela nebo zčásti zaplatit kursovné
 • neplatíte zbytečně vysoké kursovné ovlivněné drahým nájmem učeben
 • kolektivní kursovné je podstatně levnější, než ve veřejných kursech


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace