EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ PRO DOSPĚLÉ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  544307
 • Místo konání

 • Region:
  Olomoucký kraj
 • Adresa:
  Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I - Město 750 02

Popis jazykového kurzu INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ PRO DOSPĚLÉ

Tento typ výuky „učitel a žák“ probíhá 1x nebo 2x týdně dvě vyučovací hodiny, v dohodnutém časovém termínu mezi 6 00 - 19 00 hod. V posledních letech se jedná o velmi rozšířený typ výuky, zejména z důvodu časové operativnosti a efektivitě výsledků. Výuka je velmi intenzívní, avšak časově daleko méně náročná než výuka skupinová. Během dvou vyučovacích hodin v individuálním kursu žák zvládne společně s učitelem stejné učivo, jako ve čtyř až šestihodinovém skupinovém kursu se sedmi posluchači. Individuální výuka je určena dospělým, mládeži i dětem, především však těm, kteří chtějí výrazně šetřit svůj čas a zároveň se kvalitně jazykově vzdělávat.

Vyučované jazyky jsou totožné s jazyky uvedenými v sekci intenzivních skupinových kursů pro dospělé!

Kursy jsou rozděleny dle úrovně znalostí na:

* základní
* střední
* pro pokročilé
* kursy speciální
* kursy s přípravou pro vykonání mezinárodně uznávaných zkoušek či státních zkoušek


1. KURSY ZÁKLADNÍ

Rozsah kursu je 60 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky cca 4 - 5 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během tohoto studia si absolvent osvojí průměrně 1.300 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá v omezeném rozsahu, postačujícím pro běžné komunikační situace, ve kterých není vystaven nadměrnému tlaku. Dokáže se jednoduše domluvit a správně užívat každodenní výrazy a fráze. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A1 - A2. Na tento kurs navazuje kurs střední. Základní kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou. Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

2. KURSY STŘEDNÍ

Rozsah kursu je 80 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 6 - 8 měsíců.

Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 2.800 lexikálních jednotek, cizí jazyk používá se značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných.Absolvent je schopen běžné ústní i písemné komunikace. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Při písemném projevu často používá slovník. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni A2 - B1. Kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou.Škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

3. KURSY PRO POKROČILÉ

Rozsah kursu je 80 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 6 - 8 měsíců.
Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Během studia si absolvent osvojí průměrně 4.000 lexikálních jednotek, používá jazyk zcela samostatně, efektivně a s jistotou ve většině situacích Je schopen sledovat tisk, odbornou literaturu a číst beletrii s občasným použitím slovníku Je schopen vést jednání v cizím jazyce. Úroveň výstupních znalostí dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky odpovídá stupni B2 - C1. Kurs je ukončen písemnou a ústní závěrečnou zkouškou a škola vystaví osvědčení o absolvování kursu.

4. KURSY SPECIÁLNÍ

Tento typ kursů je zaměřen na odborný jazyk (obchod, administrace, ekonomika, právo, medicína apod.) Je určen těm, jež ovládají obecný jazyk na pokročilé úrovni a potřebují se naučit či zdokonalit v odborném jazyce. Rozsah kursu je stanoven vždy na základě dohody s ohledem na potřeby žáka a kapacitní možnosti školy. Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu.

Další informace viz sekce „kursy odborného jazyka“.

5. KURSY S PŘÍPRAVOU PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍCH ČI MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK

Rozsah kursu je 40 až 80 vyučovacích hodin s celkovou délkou výuky 4 - 7 měsíců.

Kurs je určen těm, jež bezpečně zvládají obecný jazyk na dané úrovni, tak aby mohli být cíleně připravováni k vykonání zkoušek. Veškeré učební materiály používá účastník během studia zdarma, většina materiálů účastníkovi zůstává i po ukončení kursu. Další informace a seznam zkoušek, ke kterým připravujeme viz sekce „kursy odborného jazyka“.

Upozornění!

Před nástupem do kursu, mimo kurs základní, škola umožňuje vypracování tzv. „Diagnostického testu“. Na základě výsledků tohoto testu pak doporučíme studium dané úrovně.