Kurzy ke zkouškám STANAG

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  531378
 • Místo konání

 • Region:
  Královéhradecký kraj
 • Adresa:
  Třída ČSA 216<br/>(Gayerova kasárna)<br/>500 03 Hradec Králové
 • Cena *

 • Cena:
  info na kancelar@janahk.cz

Popis jazykového kurzu Kurzy ke zkouškám STANAG

Naše škola od r. 1997 připravuje příslušníky Armády České Republiky v jazykových kurzech angličtiny ke zkouškám STANAG I. a II. stupně dle norem NATO.

Kurz k I. stupni je určen pro úplné začátečníky, kurz ke II. stupni pro pokročilejší studenty. Předepsaný rozsah kurzu je 400 vyučovacích hodin a v jeho závěru studenti skládají zkoušku před akreditovanou komisí.

Náplní kurzu je zvládnutí předepsaných gramatických struktur pro každý stupeň a jejich rozvíjení ve všech čtyřech jazykových dovednostech (poslech, hovor, čtení, psaní). Velký důraz je kladen zejména na nácvik poslechu a schopnost komunikace, která je nezbytnou podmínkou všech zahraničních misí. Výuka zahrnuje konverzační témata z každodenního života i specializované vojenské tematické okruhy. Výuka v kurzech je flexibilní podle úrovně posluchačů ve skupině (max. 15 studentů) a je prováděna zajímavými a metodicky různorodými výukovými technikami s použitím audio a videonahrávek, role-play, her, konverzace s rodilým mluvčím tak, aby byly studenti maximálně motivováni ke zvládnutí jazyka a aby byly splněny stanovené cíle kurzu.

Naše škola zaměstnává pouze plně kvalifikované učitele angličtiny, kteří pravidelně absolvují příslušná metodická školení ke zkouškám STANAG. Při organizaci kurzů spolupracujeme rovněž s významnými vojenskými institucemi.

Máme k dispozici širokou škálu nejrůznějších originálních materiálů k výuce, které jsou ověřeny dlouholetou praxí ve výuce těchto kurzů včetně vzorových testů. Rovněž se studenty cvičně simulujeme průběh zkoušky včetně ústní části, aby studenti nebyli ničím zaskočeni při "ostré" zkoušce. Absolventi našich kurzů mají vysoké procento úspěšnosti při skládání zkoušek STANAG.

Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro příslušníky AČR, případně civilní zaměstnance AČR, a sjednávají se vždy s konkrétním vojenským zařízením na základě jeho požadavků a podmínek. Cena za kurz se stanoví dohodou a naše škola dodává k těmto kurzům i veškeré výukové materiály včetně audionahrávek na základě objednávky vojenského zařízení.