Pilot motorových kluzáků

Kurz na míru

Základní info

Teoretická výuka pilota motorových kluzáků
Před zahájením praktického výcviku probíhá teoretická výuka v rozsahu 60 hodin. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.

Přednášenými předměty jsou: Letecké předpisy, Všeobecné znalosti letadel, Letové výkony a plánování, Výkonnost člověka, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Základy letu a Radiotelefonie. V případě výcviku pilota motorových kluzáků je teoretická výuka doplněna o téma provozního omezení pohonných jednotek, principů provozu pohonných jednotek a s ním spojených systémů přístrojů.

Teoretická výuka probíhá formou hodinových vyučovacích bloků na učebně na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po ukončení celé teoretické výuky následuje přezkoušení znalostí jednotlivých vyučovaných předmětů, a to písemnou a ústní formou. V průběhu teoretického výcviku je nutno doložit dokumenty potřebné pro následné vystavení průkazu žáka motorových kluzáků (výpis z rejstříku trestů, potvrzení o lékařské prohlídce, 2 ks fotografie).

Praktický výcvik pilota motorových kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku absolvujete pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o motorovém kluzáku L-13 SE "Vivat" na němž výcvik probíhá, informace o padáku a praktický nácvik důležitých úkonů v kabině motorového kluzáku.
Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR..
Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů , z toho cca 70 vzletů s instruktorem a a cca 40 vzletů samostatně. Předpokládaná celková letová doba během výcviku na motorovém kluzáku je cca 30 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem a druhá samostatně
Z dlouhodobé praxe však vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání dovednosti a znalostí při přezkoušení před samostatnými lety, nebo při absolvování pilotní zkoušky. Jsou však i případy, kdy se žáci dostali k samostatným letům a následně i pilotním zkouškám při nižším náletu hodin. Samozřejmě toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzitě výcviku (např. každá sobota a neděle, nebo denně pondělí až neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání.

Pilot motorových kluzáků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.