Štíhlá výroba

kurz

Základní info

Tento kurz je určen pro celé spektrum pracovníků od operátorů přes vedoucí, manažery a ředitele, stejně tak i pro multifunkční týmy zavádějící štíhlou výrobu. Šíře uvedeného spektra pracovníků vyvolává důležitost štíhlé výroby pro její úspěšné použití.

Cílem tohoto tréninku je seznámení se s moderními metodami štíhlé výroby a řízení ve smyslu štíhlé organizace, osvojení si lean principu, pochopení základních rozdílů a vhodnosti nasazení jednotlivých metod, principů v kontextu klienta, a pochopení východisek pro omezování plýtvání.

Obsah:

Principy a východiska lean

• Brainstorming.

• Pochopení základních nástrojů štíhlé výroby v kontextu podniku.

• Porozumění výhodám plynulého toku materiálu.

• Chápání klíčových rolí zásob a rozpracované výroby.

• Pochopení proč a jak omezit plýtvání.

• Historie a teorie Lean Production.

• Proc Lean Production?

• Fáze Lean Production.

• Slovníček pojmů v Lean Production.

• Příklady implementace.

Lean Six Sigma pro zlepšování výkonnosti stávajících procesů

• Aplikovat principy procesního zlepšování pomocí metodik Lean Six Sigma.

• Definovat rozsah projektu a pochopit proces během krátké doby.

• Řídit středně velké projekty.

• Podporovat Black Belta na rozsáhlých projektech typu DMAIC.

• Komunikovat se „stakeholdery“ a vlastníky procesu.

• Základy facilitace a práce s týmem.

• Měřit kvalitu, potřeby zákazníka a výkonnost procesu.

Hodnotová analýza SWOT.

Moderní přístupy provozního managementu

• Historie pojmu štíhlá výroba.

• Základní principy a pilíře štíhlé výroby.

• Související principy a nutné podmínky pro realizaci.

Nástroje štíhlé výroby

• Kaizen a jeho nástroje kontinuálního zlepšování.

• Principy Six Sigma.

• Bránění vzniku vad systémy Poka Yoke a FMEA.

• Produktivní údržba TPM.

• Systémy pro plánování a řízení výroby - Kanban, JIT, apod.

• Další vybrané nástroje štíhlé výroby.

Kritéria optimality pro štíhlou výrobu

• Očekávání, rizika a výsledky,

• Kvantitativní ukazatelé štíhlé výroby,

• Kvalitativní hodnocení štíhlé výroby.

Projekt zavedení principů štíhlé výroby

Štíhlá výroba

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.