Auditor potravinářských procesů

kurz

Základní info

Kvalita hraje v potravinářském průmyslu zcela zásadní roli. Na kurzu APP se dozvíte, jak co nejlépe v potravinářských a stravovacích provozech aplikovat zkušenosti a poznatky z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům řízení jakosti v potravinářských provozech a organizacích, pracovníkům dozorových orgánů a interním auditorům v potravinářství. Kurz není primárně určen auditorům certifikačních společností, tedy auditorům třetí stranou.

Co Vám kurz přinese?

 • Znalost procesního přístupu s ohledem na požadavky mezinárodních standardů na bezpečnost potravin a jeho využití při provádění auditů. Schopnost aplikovat zkušenosti z náročných auditů používaných v automobilovém průmyslu v potravinářských provozech.
 • Podrobné návody pro provádění procesních auditů, systémových auditů a auditů výrobků.
 • Pohled na hospodárnost procesů a náklady na jakost.
 • Odpověď na otázku, proč auditovat procesy a proč systémový audit nestačí.
 • Schopnost hledat při auditu odpověď na otázku, zda organizace používá bezpečné postupy a pracovníci na klíčových pozicích ovlivňujících jakost a bezpečnost výrobků jsou způsobilí pro tyto činnosti.

Obsah kurzu:

 • Procesní přístup v systému řízení jakosti
 • Popis procesu, metodika hodnocení
 • Požadavky na auditory dle ISO 19011
 • Příprava na audit
 • Postup auditu
 • Analýza rizik, kontrola kritických bodů v procesu
 • Dokumentace auditu

      Obsahem kurzu není výklad standardů v oblasti bezpečnosti potravin. Jejich znalost je ale důležitým předpokladem pro porozumění obsahu tohoto kurzu.

      Požadavky na vzdělání a praxi:

      Znalost standardů bezpečnosti potravin.
      Praxe v potravinářství.

      Povinné předchozí absolvování kurzů:

      Doporučujeme absolvování kurzu 

      /www.csq.cz/kurzy/manazer-bezpecnosti-potravin>Manažera bezpečnosti potravin.

      Doba trvání kurzu:

      2 dny

      Lektoři:

      Dr. Ing. Leona Petrová

      Forma ukončení:

      Účastník při splnění 80% docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

      Doporučení:

      Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

      Bližší informace:

      Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

      kvapilova@csq.cz

      Grafické modulové schéma v oblasti potravin naleznete 

      zde.

      Auditor potravinářských procesů

      Vybraný termín:

       Praha

      Cena

      Kontakt na dodavatele získáte po registraci

      Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

      Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

      Nebo použijte poptávkový formulář.