Unix / Linux - správa systému

Kurz na míru

Základní info

Unix / Linux - správa systému
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 20.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť operačného systému z hľadiska pokročilého používateľa, t.j. v rozsahu kurzov „Unix / Linux - úvod do systému a Unix / Linux - práca v systéme“.

Kurz je určený pre pokročilých používateľov operačných systémov typu Unix / Linux, ktorí budú vykonávať funkciu správcu (administrátora) systému. Je vhodný aj pre ďalších záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme.

Cieľom kurzu je oboznámiť sa so základnými úlohami správcu systému, naučiť sa používať nástroje správcu systému, vylaďovať systém pre konkrétne použitie, vytvárať používateľské kontá, inštalovať a konfigurovať systém, inštalovať a odinštalovať programové vybavenie, samostatne riešiť a odstraňovať rôzne problémy.
Veľká časť kurzu je zameraná všeobecne a nie je viazaná na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Tam, kde je to nevyhnutné, sa uvádzajú odchýlky pre konkrétny operačný systém - BSD, Sun Solaris, Linux a pod. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno uviesť rozdiely aj pre iné systémy (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje špecializovaný kurz s názvom „Unix / Linux - sieťové služby“, ktorý je zameraný na výstavbu a prevádzku počítačových sietí typu TCP/IP a NFS.

Cena kurzu: 8200 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Prehľad a porovnanie operačných systémov typu Unix - z hľadiska použitia a správy
• podobnosti, rozdiely, výhody a nevýhody
Správa systému - úvod do problematiky
• štruktúra operačného systému typu Unix
• oprávnenia a nástroje správcu systému
• základné prvky bezpečnosti systému a ich správna konfigurácia

Správa používateľov a skupín
• vytváranie a rušenie skupín a používateľských kont
• kontrola a zmena parametrov používateľských kont
• nastavenie a zmena hesiel
• nastavenie prístupových práv pre skupiny a používateľov

2. DEŇ
Systém súborov
• štruktúra, hierarchia a prístupové práva
• typy súborov, špeciálne súbory
• vytváranie a správa systémov súborov
• kontrola štruktúry systému súborov a riešenie prípadných problémov

Zálohovanie a obnova súborov a systému
• základné pojmy a nástroje - tar, dd, gzip, ...
• rozvrh zálohovania
• úplné a prírastkové zálohovanie

3. DEŇ
Správa procesov
• pojmy „proces“ a „program“
• príkaz ps a jeho varianty
• štart a ukončenie procesov
• monitorovanie, riadenie a správa procesov
• neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov

Štart a zastavenie systému
• úrovne behu systému (runlevel)
• štart a zastavenie systému, jedno- a viacpoužívateľský režim
• havária systému a riešenie kritických situácii

4. DEŇ
Inštalácia, konfigurácia a správa prídavných zariadení
• terminály - konfigurácia a prevádzka
• tlačiarne - podsystém pre tlač, riadenie a správa tlačovej fronty
• diskové a páskové zariadenia - pripájanie, odpájanie, údržba a optimalizácia činnosti diskového podsystému
• niektoré ďalšie prídavné zariadenia

Konfigurácia a optimalizácia jadra systému
• štruktúra jadra systému, moduly
• monitorovanie aktivity systému - procesor, pamäť, prídavné zariadenia
• chybové hlásenia jadra systému
• postup pri konfigurácii a kompilácii jadra systému

Inštalácia systému
• postup a možné problémy - informatívne
• možnosti inštalácie národnej podpory
Lokalizácia a odstraňovanie chýb v systéme, riešenie problémov
Inštalovanie a odinštalovanie programov - postupy a inštalačné programy
X-Windows - postup inštalácie a konfigurácie
Komunikácia v počítačových sieťach - stručný náčrt

Unix / Linux - správa systému

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.