Oracle 9i: Develop PL/SQL Program Units

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
Kurz je určen nejen pro uživatele databáze Oracle9i, ale i těm, kteří dosud používají nižší verze databáze. Účastníci kurzu se naučí vytvářet procedury, funkce, balíky (package) a databázové triggery, pracovat s rozsáhlými objekty (LOBy) a naučí se, jak zjistit závislosti programových jednotek. Kurz se také zabývá možnostmi využití standardně dodávaných balíků.
Kurz je součástí přípravy na získání mezinárodního certifikátu Oracle Certified Professional.
Cíle kurzu:
Create, execute and maintain procedures, functions, packages and triggers
Manage program constructs
Provide an overview of PL/SQL basics
Manage dependencies
Describe Oracle-supplied packages
Manipulate large objects

Témata kurzu:
Úvod do PL/SQL
Struktura anonymních programových bloků
Výhody podprogramů

Vytváření procedur
Popis možností použití procedur
Vytváření procedur na straně klienta a na straně serveru
Vytváření procedur s parametry
Spuštění procedury
Odstranění procedury

Vytváření funkcí
Popis možností použití funkcí
Vytváření funkcí na straně klienta a na straně serveru
Spuštění funkce
Odstranění funkce
Rozdíly mezi procedurou a funkcí
Použití funkcí v příkazech SQL

Vytváření balíků (packages)
Popis balíků a jejich součástí
Vytvoření balíku seskupujícího související proměnné, kurzory, výjimky, procedury a funkce
Rozlišení mezi veřejnou (public) a soukromou (private) částí balíku
Používání komponent balíku
Vícenásobná definice procedury či funkce (overloading)
Zamezení chyb pomocí referenčních pravidel pro podprogramy
Inicializace globálních proměnných
Přehled a použití standardně dodávaných balíků

Vytváření databázových triggerů
Popis databázových triggerů a jejich použití
Vytváření databázových triggerů
Popis pravidel pro vyvolání databázového triggeru
Odstranění databázového triggeru
Triggery spojené s DDL příkazem, triggery spojené s databázovými událostmi

Správa podprogramů
Popis požadovaných systémových práv
Procedurální závislosti
Vliv změny databázového objektu na uložené procedury a funkce
Popis objektových závislostí
Ladění podprogramů na straně klienta a serveru v prostředí Procedure Builderu

Správa rozsáhlých objektů (LOBů)
Porovnání a rozlišení datových typů LONG a LOB
Vytváření a správa datových typů LOB
Rozlišení mezi interním a externím objektem typu LOB
Použití balíku DBMS_LOB, vytvoření dočasného LOBu

Oracle 9i: Develop PL/SQL Program Units

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.