Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v širších souvislostech • včetně změn účinných od 1.1.2023

Kurzem Vás provede LIŠKUTÍN Tomáš Mgr.

Základní info

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce, kteří se chtějí v této problematice dobře orientovat a získat aktuální přehled

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit zaměstnancům pracovnělékařské prohlídky a další péči. Povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti jsou roztříštěny mezi několik zákonů a prováděcích vyhlášek, a proto je pro řadu zaměstnavatelů obtížné se v této problematice vyznat. Navíc ode dne 1.1.2023 došlo k podstatným změnám u těchto záležitostí:

 • periodické pracovnělékařské prohlídky
 • mimořádné pracovnělékařské prohlídky po mateřské/rodičovské dovolené
 • změny u řidičů referentů, školství a dalších profesních rizik
 • snížení/zrušení povinného dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovišti zaměstnavatele
 • povinné údaje v žádance o pracovnělékařskou prohlídku
 • přechod z dosavadních na nová pravidla

Cílem tohoto semináře je pojmout téma pracovnělékařských prohlídek přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře:

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

 • zajištění a úhrada pracovnělékařských prohlídek v souvislostech
 • vstupní, periodické, výstupní a mimořádné pracovnělékařské prohlídky
 • pracovnělékařské prohlídky u praktického lékaře nebo u „závodního“ lékaře?
 • žádanka o pracovnělékařskou prohlídku a její správné vyplnění
 • specifika agenturních zaměstnanců, řidičů referentů a dalších
 • dodržování povinností zaměstnanců ve vztahu k pracovnělékařským prohlídkám
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře

JAK SE SPRÁVNĚ VYPOŘÁDAT S LÉKAŘSKÝM POSUDKEM

 • správný postup zaměstnavatele navazující na lékařský posudek
 • zaměstnanec bez platného posudku
 • odmítnutí lékařské prohlídky ze strany zaměstnance
 • nesplnitelné podmínky stanovené v lékařském posudku pro výkon práce
 • pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance nadála konat dosavadní práci
 • přeřazování na jinou práci anebo propouštění zaměstnanců ze zdravotních důvodů
 • rozšíření náležitostí lékařského posudku pro výpověď z pracovního poměru
 • pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon jednoho z více druhů sjednané práce
 • nastavení soudního posuzování (ne)platnosti výpovědi ze zdravotních důvodů
 • dodržování povinností zaměstnavatele a předcházení přestupkům a sporům

ZÁVĚR

 • závěrečné shrnutí, diskuze a dotazy

Pracovnělékařské prohlídky prakticky a v širších souvislostech • včetně změn účinných od 1.1.2023

Vybraný termín:

3.2.2023  Ústecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 975 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.