Profesní úroveň sekretářky, asistentky

Kurz na míru

Základní info

Uvedení do psychologie jednání osob, temperament, osobnostní rysy, životní postoj. Psychologické aspekty dané funkce
Sociální komunikace a předpoklady pro její úspěšné zvládnutí. Asertivní komunikace a její význam v praxi.
Etiketa v jednání s lidmi - zejména při telefonování, přijímání návštěv, význam osobního image pro vytvoření pozitivního image firmy
Umění organizovat svůj čas a svého šéfa (zásady time managementu)
Zvládání stresové zátěže - duševní sebehygiena.

Profesní úroveň sekretářky, asistentky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.