Základy marketingu

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro prodavače, obchodní zástupce a všechny pracovníky, kteří chtějí získat nejzákladnější znalosti marketingu a firma potřebuje jejich uvědomělou součinnost při získávání informací o trhu, zákaznících, konkurenci apod. a při přenášení své filozofie, marketingových akcí na podporu prodeje aj. na zákazníky. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy marketingu, základní filozofií marketingu, dát základy marketingového přístupu k obchodu a zákazníkům. Vysvětluje, jak probíhá strategické a marketingové plánování, informuje o marketingových analýzách, vizi, cílech a strategii a provázanosti částí marketingového mixu - produkt, cena, distribuce, propagace (komunikace), lidé. Zamýšlí se nad informačním systémem a jeho přínosem pro firmu.

Základy marketingu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.