TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Současné úkoly jsou zpravidla tak komplexní, že na jejich řešení nestačí jedna odbornost. V souvislosti s tím roste význam týmové spolupráce.

Tým nepojímáme pouze jako společenství různorodých specialistů, ale především jako uskupení, které si je vědomo své identity, má společný cíl a jeho členové si uvědomují vzájemnou závislost při plnění tohoto cíle.

 

Cíle programu

 • Uvědomit si význam týmové spolupráce v týmu i mezi týmy
 • Seznámit se s principy fungování a vedení týmu s cílem: 

-       dosažení synergického efektu týmu

-       eliminace negativních jevů, které se při týmové spolupráci objevují 

 • Seznámit se s jednotlivými fázemi vývoje týmu a osvojit si techniky, jak v jednotlivých fázích s týmem pracovat
 • Naučit se identifikovat týmové role a optimalizovat tak potenciál, kterým může jednotlivec týmu přispívat

 

Obsah programu

 • Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu

-       dvojí pojetí týmu – tým k určitému úkolu a tým jako společenství lidí

-       význam týmové spolupráce pro jednotlivce, vedoucího a celou společnost

-       výběr vhodných úkolů pro týmové řešení

 • Úloha manažera při vedení týmu
 • Jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu

-       vytváření týmu - kriteria pro výběr jeho jednotlivých členů a jejich příprava

 • Práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů

-       typologie členů týmu, týmové role a jejich příspěvek k činnosti týmu

-       komunikace v týmu a mezi týmy

 • Podmínky a předpoklady týmové spolupráce

-       efektivita týmu, synergický efekt

-       efektivita jedince ve vztahu k působení celého týmu

-       bariéry a možná omezení efektivní týmové spolupráce

 • Negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.)
 • Rozhodování v týmu -    metody týmového rozhodování a řešení problémů

Užitečné Vám může být i ... a nebo ...  

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, testy, dotazníky
 • případové studie

Klíčová slova

tým, týmová spolupráce, vedení, řízení, týmové role, týmová role, manažerské dovednosti, vedení, rozhodování, řešení, synergie, skupina

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.