Procesní management

Kurz na míru

Základní info

Termín konání: 25.6.2009

Určeno pro

Manažery, kteří chtějí pochopit vazbu mezi controllingem a jakostí, nové pracovníky pracující v systému jakosti, pracovníky ekonomických útvarů, kteří chtějí rozšířit své znalosti o problematiku řízení procesů a jakosti.

 

Cíle kurzu

 

Seznámit se základními principy controllingu, měřit znamená řídit procesy – výstavba procesně orientované organizace, způsoby měření procesů – ABC, ABC/M, ABB/P

Program kurzu

  • Controlling - pojetí, principy, controller, instituce nebo proces

  • Metody založené na diferencované přirážkové kalkulaci

  • Metody založené na procesním přístupu

  • Procesní řízení – vazby na ostatní managerské systémy

  • ABC/M – hybné síly vzniku a rozvoje

  • ABC – základní principy

  • ABB – Activity Based Budgeting (rozpočtování na principech ABC)

  • Implementace ABC/M – začlenění do IS firmy, faktory úspěchu

  • Procesní přístup – důvody, výhody, zmapování procesů

Procesní management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.