NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Kurz na míru

Základní info

NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

 1. Strategie získání, udržení a rozšiřování zákazníků a CRM
 2. Vliv firemní kultury na zákazníka
 3. Vnitřní a vnější komunikační politika jsou spojené nádoby a ovlivňují zákazníka
 4. Procesy poznávání a ovlivňování zákazníka
 5. Využití psychologických nástrojů při jednání a vyjednávání
 6. Překonávání odporu zákazníka
 7. Public relations není jen práce s masmédii
 8. Systém práce s lidmi v první lini kontaktu se zákazníkem

Zásady:

 • Dominantním rysem všech programů je jejich flexibilnost a zaměřenost na získání praktických poznatků a dovedností, jež 
  podmiňují úspěšnost jednotlivce i firmy (organizace). To je umožněno konstrukcí programů, jež odráží
  1) Zahraniční poznatky a zkušenosti
       -  Až 85% veškerých hospodářských ztrát jde na úkor špatných mezilidských vztahů,
      -  Tvorba úspěšných strategických záměrů se neobejde bez "ošetření" lidského faktoru - personálu, zákazníka a sociálního "okolí" firmy (organizace),
     -  Lidský faktor je integrující činitel vnitro i mimopodnikových aktivit;
  2) Příčiny, stav a trendy managementu v ČR;
  3) Nejnovější výsledky psychologie, sociologie andragogiky a procesního managementu, jež jsou tvůrčím způsobem aplikovány do oblasti managementu firmy (organizace).
   
 • Programy lze využít jako celek, nebo libovolně sestavovat a měnit dle aktuální potřeby, nebo zcela nově koncipovat.
 • Celé školení probíhá interaktivně a jeho součástí je trénink příslušných dovedností.
 • Trénink příslušných dovedností může být zařazen:
      a) samostatně,
      b) průběžně v jednotlivých programových blocích,
      c) na závěr každého programového bloku.
 • Programy mohou být realizovány koučováním.
 • Cena dohodou.
   

NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.