Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Základní info

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, používající tento název od roku 1991, se vyvinula z fakulty hutnické, která vznikla v roce 1951 po rozdělení VŠB na fakulty a má historické kořeny v celé příbramské i předcházející éře. 

Fakulta je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrujícím atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických oborech.

Fakulta je jedinou českou univerzitní institucí pěstující odbornost materiálového inženýrství v komplexním pojetí – volba, výroba, zpracování, vlastnosti a aplikace materiálů. Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů. Díky svým dlouhodobě vynikajícím výsledkům v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, tradiční mezinárodní spolupráci a systematicky budované personální struktuře fakulta má akreditaci na 4 studijní programy bakalářského studia (a v nich na 11 studijních oborů, včetně dynamicky se rozvíjejících „Materiálů a technologií pro automobilový průmysl“), dále na 4 studijní programy v navazujícím magisterském studiu s 8 studijními obory a rovněž na 4 studijní programy doktorského studia.

Klíčové vědeckovýzkumné aktivity fakulty se od roku 2010 soustřeďují do Regionálního materiálově technologického výzkumného centra , jehož účelem je začlenění České republiky a moravskoslezského regionu do procesu integrace národních politik výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, vyjádřených Lisabonskou strategií. Toto začlenění představuje klíč k růstu konkurenceschopnosti a kvality lidských zdrojů. Centrum díky své unikátní experimentální základně významně přispívá k zásadnímu rozvoji materiálové báze České republiky a ke kvalitativnímu posunu výzkumu i vysokoškolské výuky v dané oblasti.

Firma Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.