OTIDEA vzdělávání s.r.o.

Základní info

OTIDEA je přední česká vzdělávací a poradenská společnost zaměřená na veřejnou správu i soukromý sektor. Do jejího širokého portfolia spadají konference, akreditované vzdělávací programy, kurzy, semináře, workshopy, diskusní panely, výměny zkušeností, školení na míru v mnoha oblastech, VIP akce a mnohé další. Stěžejní vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na oblast veřejných zakázek a registru smluv, významná jsou také další školení zaměřená na hard skills a soft skills.

 

PROČ SPOLUPRACOVAT S OTIDEA?

 - poskytujeme individuální péči a lidský přístup k zákazníkovi

 - u nás najdete profesionální jistotu a pochopení potřeb zákazníků

 - samozřejmostí je vysoká kvalita služeb a vzdělávacích kurzů

 - zastáváme nezaměnitelnou úlohu v oblasti veřejných zakázek a koncesí

 - nabízíme příjemné a expertní zázemí

 

Společnost OTIDEA Vám může nabídnout tyto kurzy:

Veřejné zakázky zadavatelé:

 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON
 • Novinky veveřejných zakázkách pro zadavatele
 • Všechny druhy veřejných zakázek v kostce
 • Veřejná zakázka pro nováčka zadavatele
 • PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI - druhy a průběh zadávacích řízení
 • Úvod do administrace veřejných zakázek pro nováčky zadavatele
 • Zadávací dokumentace a aktuální dění ve veřejných zakázkách
 • Zadávání VZMR s praktickým příkladem
 • Zadávání nadlimitních zakázek s praktickým příkladem
 • Zadávání zakázek na základě rámcové smlouvy
 • Zadávání zakázek u dodávek na strážní a úklidové služby
 • Zpracování zadávací dokumentace a nastavení kvalifikačních kritérií
 • Časté omyly a klíčové momenty realizace veřejné zakázky
 • Úskalí nejnižší nabídkové ceny, jak popsat a zadat hodnotící kritéria
 • Jak nerušit VZ aneb zásadní momenty veřejné zakázky
 • Opakované zakázky a rámcové smlouvy
 • Nejčastější pochybení zadavatelů a rozhodovací praxe ÚOHS
 • Workshop - Příprava zadávací dokumentace
 • Workshop - Jak popsat a zadat hodnotící kritéria podle novely 2015
 • Workshop - Kompletní práce komisí
 • Workshop - Práce s profilem zadavatele a formuláři VVZ

 

Veřejné zakázky dodavatelé:

 • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON
 • Novinky ve veřejných zakázkách pro dodavatele
 • Vše podstatné pro uchazeče o veřejnou zakázku
 • Veřejná zakázka pro nováčka dodavatele
 • Kde hledat veřejnou zakázku a jak porozumět zadávací dokumentaci
 • Jak porozumět zadávací dokumentaci a vytvořit nabídku
 • Jak podat nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu
 • Nabídky podávané ve sdružení
 • Nedostatky v prokazování kvalifikace a rozpory v nabídce
 • Námitky a návrhy k ÚOHS, konkrétní rozhodnutí
 • Nejčastější chyby při sestavování nabídek
 • Workshop - Příprava nabídky do výběrového řízení
 • Workshop - Jak bojovat proti zakázce ušité na míru
 • Workshop - Příprava námitek a obrana proti nesprávnému postupu zadavatele

 

Osobní rozvoj:

 • První dny v manažerské pozici
 • Time management a zvládání stresu
 • Vedení a řízení týmu
 • Role vedoucího zaměstnance
 • Efektivní řešení konfliktních situací
 • Prezentační a rétorické dovednosti
 • Úspěšné sebeprosazení
 • Asertivní techniky v každodenní praxi
 • Typologie osobností, Typologie pro obchodníky
 • Image úspěšného obchodníka, manažera, ředitele
 • Manažerská etiketa

 

Personalistika:

 • Vedení osobní agendy a ochrana osobních údajů
 • Výběrové řízení a adaptační proces
 • Motivace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Vztahy na pracovišti
 • Chyby a omyly v personální práci
 • Principy personální práce
 • Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele

 

Právo, pracovní právo:

 • Závazkové vztahy
 • Pracovněprávní aktuality
 • Skončení pracovního poměru
 • Pracovněprávní minimum pro manažery a vedoucí zaměstnance
 • Problematika zaměstnávání cizinců
 • Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
 • Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní
 • Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury
 • Kolektivní vyjednávání

 

Marketing:

 • Digitální marketing
 • Řízení on-line projektů
 • Google analytics
 • Obsahový marketing
 • Emailing 
 • Práce se sociálními sítěmi

 

Firmy:

 • Zvyšování výkonnosti a rozvoj firmy
 • Ekonomické řízení firmy pro neekonomy
 • Jak může vedení firmy předejít daňové pasti

 

Daně a účetnictví:

 • Změny v účetních a daňových předpisech
 • Chyby při pořizování majetku
 • Náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu
 • Elektronická evidence tržeb

      Učebna B   

Firma OTIDEA vzdělávání s.r.o. nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu OTIDEA vzdělávání s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.