Vyhledat v nabídce této firmy

Služby této firmy

Obchodní akademie Orlová Lutyně

Profil firmy Obchodní akademie Orlová Lutyně

Střední škola pro velmi nadané a pokročilé studenty

OA Orlová připravuje studenty především pro výkon odborných činností, jako jsou marketingové činnosti, činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu apod. Značná pozornost je věnována získání jazykových znalostí a korespondenčních dovedností, jakož i využívání výpočetní techniky.

K větší provázanosti teorie s praxí zabezpečujeme žákům v průběhu studia odbornou praxi ve vybraných organizacích a institucích. Během studia je žákům umožněna příprava k základní státní zkoušce z obchodní korespondence a navíc pro vybrané zájemce i k základní státní zkoušce z profilujícího cizího jazyka.

Součástí učebních osnov je rovněž organizace lyžařského výcviku a sportovního kurzu.
Obchodní akademie Orlová a Projekt celoživotní vzdělání Moravskoslezska

Zavedením systému celoživotního vzdělávání se podpoří vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnavatelnosti v Moravskoslezsku a na zlepšení vzdělávácí struktury obyvatelstva. Systém celoživotního vzdělávání bude otevřen veřejnosti v kurzech v souladu s potřebami trhu práce. Bude přístupný veřejnosti prostřednictvím sítě spolupracujících středních škol, které budou odbornými a kontaktními místy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému celoživotního vzdělávání v kraji. Bude podporováno vzdělávání zejména dospělých lidí v regionu včetně jejích nutných rekvalifikací v souladu se strategií rozvoje regionu a potřebou nových kvalifikací lidí a jejich budoucí adaptability na nově vznikající požadavky trhu práce. Důraz bude kladen na udržení vzdělaných lidí v regionu a jejich vzdělávání směrem k možnosti jejich pracovního uplatnění v regionu. Systém bude vytvářen shora počínaje Ostravskou univerzitou směrem ke středním školám.Jednou z těchto škol, která má vizi stát se v budoucnu centrem celoživotního vzdělávání je Obchodní akademie Orlová-Lutyně. Tato škola je společně s Ostravskou univerzitou spolupříjemcem grantu Phare 2000. Cílem této aktivity je vývoj a pilotní ověření vzdělávacích kurzů a modulů pro distanční formu vzdělávání učitelů základních a středních škol pro tyto oblasti: jazykové vzdělávání, lektor vzdělávání dospělých, informatika, informační a komunikační technologie, geografie, fyzika, chemie. Tato distanční forma znamená novou formu komunikace vedoucího kurzu - tutora - s účastníkem prostřednictvím informačních technologií, jednoduše řečeno, "žak" neopustí svůj domov a díky internetu bude se svým tutorem neustále v kontaktu.Všechny tyto pilotní kurzy budou probíhat v tomto roce pro účastníky zdarma. Obchodní akademie Orlová-Lutyně je do tohoto projektu zapojena tak, že někteří její učitelé absolvovali kurz distančního vzdělávání, který je základem pro vlastní realizaci kurzů distančního vzdělávání. Zapojili se těmito kurzy: obchodní korespondence v cizím jazyce, fiktivní firmy a aplikovaná informatika v ekonomice. Kurzy jsou určeny především pro učitelskou veřejnost, ale například kurz fiktivní firma je zaměřen především na absolventy škol a začínající podnikatele.

Orlovská obchodní akademie chápe nutnost vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání v naší oblasti. Jejím vstupem je proto zapojení se do uvedeného projektu Systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska. Studenti této školy jsou proto již v průběhu svého studia systematicky vedeni k tomu, že i po nástupu do praxe budou nuceni adaptovat svůj lidský potenciál na neustále se měnící potřeby trhu.

Firma Obchodní akademie Orlová Lutyně nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu - Obchodní akademie Orlová Lutyně

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.