Edutica s. r. o.

Základní info

Edutica - facilitace - komunikace - vzdělávání

Již více než 20 let se prakticky věnujeme facilitaci, komunikaci a managementu. Pomáháme organizacím, týmům i jednotlivcům vzděláváním, konzultacemi a mnoha službami na zakázku.

Věříme, že lidé v organizacích mohou naplno využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli projevit své silné stránky, byli motivovaní, inovativní a samostatní. K tomu je důležitá efektivní spolupráce a ta závisí na způsobu, jakým spolu navzájem komunikují.

Proto se zaměřujeme na facilitaci – způsob komunikace vedoucí k efektivitě, porozumění a zlepšení spolupráce.

V čem jsme jiní

Garantujeme, že námi dodané služby vždy dosáhnou očekávaného cíle a současně vás budou bavit. Přinášíme nové přístupy ke vzdělávání a učíme to, s čím máme sami zkušenost, a co skutečně funguje.

Klíčovými principy jsou pro nás zkušenostně reflektivní učení, interaktivita a partnerský přístup. Používáme velké množství aktivit a reflexí a zásadně se vyhýbáme frontálnímu přednášení teorie bez jasného přenosu do praxe.

Naše hlavní témata

Komplexní výcvik facilitace
Ucelený základ facilitace
Facilitace online setkání
Facilitace efektivní porady
Grafická facilitace a prezentace
Facilitace pro lektory
Asertivita v jednání

Formáty vzdělávacích projektů

  • zakázkové kurzy na míru
  • modulové pokračovací kurzy
  • otevřené kurzy
  • individuální konzultace a koučink
  • jednodenní i dlouhodobé projekty

Výběr odborných článků

Co je facilitace a kdo je facilitátor
Tři příklady využití facilitace - porady, projekty, participace
Rozhodování při facilitaci, co si rozmyslet předem
Proč vizualizovat průběh facilitace
Tři techniky facilitace pro sběr informací
Jak zjednodušit jednání ve firmě s pomocí facilitace
Facilitátor jako průvodce kreativním procesem
Umění facilitace: jak sestavit program efektivní porady
Jak udržet pozornost při práci ve skupině
Možná děkujete lidem špatně
Umění facilitace, jak odhalit myšlenky těch, kteří mlčí
Kdy vám pomůže moderování, facilitace či mediace
8 rolí facilitace pro efektivní vedení porad

Více podrobností najdete na našich stránkách: www.edutica.cz

Video

Lektoři firmy Edutica s. r. o.

Mgr. Vojtěch Benda Mgr. Vojtěch Benda
Ing. Radek Drnovský Ing. Radek Drnovský
Michal Knotek Michal Knotek
Ing. Lukáš Kučera Ing. Lukáš Kučera
Josef Marada Josef Marada
Silvie Pučálková Silvie Pučálková
Martin Rehuš Martin Rehuš
Bára Rodi Bára Rodi
Michaela Vyležíková Michaela Vyležíková

Kontaktovat firmu Edutica s. r. o.


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.