Výpis kurzů na míru EduCity

Manažerské kurzy

Master of Laws (LL.M.) je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v oboru práva. Absolventi tohoto programu…
Profesní vzdělávací program ve specializaci MBA Business Management je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu a práva, které se vyskytují u…
Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Health Care Management  je zaměřený na jednotlivé oblasti managementu v různých typech zdravotnických…
Profesní vzdělávací program  ve specializaci MBA Insurance Broker  se zaměřuje nejen na oblasti managementu, ale také na potřebné znalosti  a…
Master of Public Administration (MPA) – Public Management je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v…
Cílem kurzu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci. Obsah kurzu   Vymezení základních pojmů…
Cílem kurzuje představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky…

Výpis kurzů na míru EduCity

Projektové řízení

Cílem kurzu je je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro…
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s přínosy a možnostmi uplatňování kreativity a inovací v organizaci. Pozornost je věnována rozvoji kreativity na…
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní…

Výpis jazykových kurzů na míru EduCity

Jazykové kurzy

Cílem kurzu je seznámit se základy standardní pekingské čínštiny, naučit se základní konverzační fráze a seznámit se s čínským písmem a kulturou.  …
Cílem kurzu je prohloubit znalosti, které posluchači načerpali během prvního kurzu. Obsah kurzu   Opakování konverzačních témat a garmatiky z…
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou na úrovni pokročilí. Kurz nabízí komplexní pokrytí jazyka a dovednosti pro podnikání. Obsah kurzu  …
Kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni…
Kurz je určen pro studenty, kteří znají základní gramatické vazby, jsou schopni mluvit a reagovat na témata: rodina, moje zájmy, cestování, pocity. …
Cílem kurzu je seznámit studenty s anglickým jazykem, který se nikdy neučili a nemají žádné základy. Obsah kurzu   Všestranná a systematická…

Výpis kurzů na míru EduCity

Komunikační a prezentační dovednosti

Cílem kurzu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu v korporaci. Obsah kurzu   Vymezení základních pojmů…
Cílem kurzu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní…
Cílem kurzu je seznámit posluchače s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s jejími hlavními principy i se zásadami její tvorby a řízení…
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s přínosy a možnostmi uplatňování kreativity a inovací v organizaci. Pozornost je věnována rozvoji kreativity na…

Výpis kurzů na míru EduCity

Obchodní dovednosti

Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při…
Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se…

Výpis kurzů na míru EduCity

Personalistika a osobnostní rozvoj

Cílem kurzu je je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro…

Výpis kurzů na míru EduCity

Marketingové kurzy

Cílem kurzu je ukázat posluchačům ucelený pohled na veškeré oblasti související s přípravou marketingových a komunikačních strategií, vymezit základní…
Cílem kurzu je seznámit posluchače s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s jejími hlavními principy i se zásadami její tvorby a řízení…
Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky jak podnikat s využitím sítě internet, popř. dalších informačních a komunikačních technologií. Jedná se…

Výpis kurzů na míru EduCity

Technické kurzy

Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při…

Výpis kurzů na míru EduCity

Právo a legislativa

Cílem kurzu je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných…

Výpis kurzů na míru EduCity

Ostatní kurzy

Cílem kurzu je prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při…
Cílem kurzu je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných…
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s přínosy a možnostmi uplatňování kreativity a inovací v organizaci. Pozornost je věnována rozvoji kreativity na…
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní…


Kontaktovat firmu - British Institute of Management

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.