Andrea Hlubučková

Festival lektorů Magion Desítka představí nové trendy

Rozhovor s Andreou Hlubučkovou, jednatelkou společnosti Magion Praha

2.3.2011 - PR článek

Jednatelka společnosti Magion, Andrea Hlubučková, je lektorka s vzděláním v psychologii a praxí v médiích. Vystudovala FF UK (bohemistiku a psychologii) a vztah k lidem, příběhům a textům se prolíná celou její pracovní historií. Kromě dalšího vzdělávání (arteterapie, programu train the trainer aj.) absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii.

Pracovní zkušenosti sbírala v neziskové organizaci, ve štábu filmového festivalu i v mezinárodním magazínu. Od roku 1997 pracuje s firemní klientelou jako lektorka zážitkových a vzdělávacích programů, školila řadu témat od měkkých dovedností po týmovou spolupráci. Nyní kromě práce pro Magion externě vyučuje psychologii na soukromé vysoké škole.

Její další já můžete potkat v kinosále či na cestách, nejlépe po islandských mechových pustinách či v úzkých uličkách exotických bazarů. Těší se také, až její dva malí a divocí chlapečci povyrostou k výpravám vzdálenějším než do rohu zahrady (i když i ty jsou velmi dobrodružné).

V září 2010 jste uspořádali první ročník festivalu lektorů Magion Desítka, který přišel s novým zážitkovým formátem. V čem konkrétně byla tato akce novinkou? Můžete stručně shrnout ideu vašeho festivalu?

Chtěli jsme uspořádat akci, kde by se setkali lektoři, koučové s personalisty a lidmi z HR, měli si možnost popovídat, vyměnit si zkušenosti a navzájem se inspirovat. Zároveň měla představit novinky z oboru v krátkém čase na jednom místě.

Zabýváme se vzděláváním zážitkem, a proto nám bylo od počátku jasné, že nechystáme veletrh, odkud odejdete se stohem letáků agentur. Nechtěli jsme ani plýtvat časem diváků, prosto jsme stanovili poměrně šibeniční čas pro prezentaci lektorů: osm minut dvacet sekund. Dost času na to, aby si diváci řekli, jestli vás daný lektor zaujal či nikoliv. Pokud vás nezaujal, nestačil vás začít nudit. Pokud zaujal, máte příležitost jej dále kontaktovat – jednak osobně v rámci festivalu, jednak prostřednictvím kontaktů v tištěných materiálech.

Jako i jiné obory stojí vzdělávání na lidech. K čemu je líbivá prezentace firmy, když si s lektorem jednoduše „nesednete“? Zde máte možnost nekupovat si lektora jako „zajíce v pytli“, ale uvidíte jej a zažijete, jak se zhostil nelehké lektorské výzvy.

Popište nám, jak probíhala jednotlivá vystoupení lektorů.

Každý z deseti lektorů odpověděl na výzvu festivalu po svém. Někteří zapojili vlastní zkušenost a předvedli konkrétní ukázku z tréninku, jiní se snažili vysvětlit podstatu tématu. Pojetí bylo velmi pestré: diváci zažili smršť prezentací, myšlenek, fotografií i praktických ukázek. Vázali jsme uzly dle instrukcí, sledovali tok existenciálních myšlenek, nechali se fascinovat loutkovou stínohrou i bubnovali na trubky. Určitě zážitky ještě dlouhou dobu doznívaly.

Jaké byly reakce lektorů a diváků?

Čekala jsem, že krátký čas prezentace bude pro lektory výzvou. Osm a půl minuty je totiž příliš dlouhý čas na to, aby se člověk spolehl na svůj talent mluvit spatra, a příliš krátký na to, aby lektoři dokázali uhlídat, co vše již řekli a co ještě chtějí sdělit. Myslím, že ti, kdo nezanedbali přípravu, se cítili lépe. A také diváci ocenili nasazení lektorů – požádali jsme diváky o zpětnou vazbu na tento originální formát a hodnocení byla velmi pozitivní (v průměru 9 bodů z 10).

Druhý ročník festivalu se bude konat 26. dubna 2011. Bude probíhat opět ve stejném duchu?

Víceméně ano, ale program jsme obohatili o několik novinek. Festival je nadále věnován novým trendům ve firemním vzdělávání. Stále to také bude komplexní zážitek.

Diváky čeká nabitý program v podobě dopoledne věnovaného desítce „statečných“ lektorů, kdy každý dostane 8 minut 25 sekund ke komentovanému promítání svých snímků. Prezentace přeruší pouze coffee break, během kterého bude čas na setkávání, dotazy, pozdravy, zkrátka na běžný networking.

Co nového jste naopak připravili pro letošní účastníky?

V minulém ročníku jsme zaznamenali hlad účastníků po možnosti zapojit se do aktivní diskuse a po komplexnějším spoluvytváření zážitku z festivalu. Proto letos nabízíme aktivní účast na tematicky zaměřených workshopech, které rozšíří a dále rozpracují myšlenky z dopoledních prezentací.

Po obědě formou rautu se mohou přihlášení účastníci dostat do jednoho ze čtyř workshopů. Jedná se uzavřený program pro omezený počet předem přihlášených lidí, který bude veden lektorem na dané téma. Témata jsou: Týmový koučink (Eva Mohauptová); Konflikt jako zdroj synergie (Jan Holeyšovský); Improvizace v bussines prostředí, autentický projev, náročné situace (Martin Hak); Validní týmová zpětná vazba s využitím kreativních technik (Vladimír Halada).

Kdo by si podle vás neměl festival nechat ujít?

Festival je určen všem profesionálům ve firemním vzdělávání, personalistice, HR, koučům i studentům příbuzných oborů.

Motto Magionu zní „alternativa ve vzdělávání“ aneb kreativní přístup k oboru. Jakými dalšími způsoby vedle festivalu tuto myšlenku uplatňujete v praxi?

Magion vznikl jako vzdělávací agentura zaměřená na kreativní přístup ke vzdělávání. Naše programy jsou postavené na metodice vzdělávání zážitkem, která má různé podoby. Nenajdete u nás standardizované lektorské manuály, každý kurz je originál. Nebojíme se připravovat nové programy. Vybíráme si ke spolupráci lektory, kteří mají velkou zkušenost ve svém oboru a jsou uznávanými osobnostmi.

Nezavrhujeme samozřejmě vyzkoušené a osvědčené metody, ostatně pracujeme i s psychometrií, ale preferujeme vlastní zážitek účastníků kurzu, který je reflektován a teprve z něj vychází práce na vzdělávacím cíli. Tento postup se nám zúročuje na skvělé atmosféře, která na kurzech vládne, tak na přenosu závěrů kurzu do praxe.

Vysvětlete nám blíže vaši paralelu vzdělávacího kurzu a filmu.

Obor firemního vzdělávání je obohacován z oblasti umění již dlouho, za mnohé připomenu divadlo. Nás inspirovalo, jak je filmový svět podobný světu obchodnímu. Paralely lze najít na všech rovinách: na dobrý film potřebujete dobrý námět (obchodní nápad), dobrý scénář (bussines plán), rozpočet, herce a štáb (manažery a zaměstnance). Marketing hraje u obého nezastupitelnou roli. Na rovině rolí najdeme taktéž mnoho společného. Naše programy z této paralely těží, obchodnímu prostředí dodají atraktivní zrcadlo.

Komu především jsou vaše kurzy určeny?

Především firemní klientele. Máme ovšem určitou nadstavbu v podobě kurzů otevřených osobního rozvoje.

Co dalšího se u vás v Magionu dá hledat?

Nejčastěji připravujeme kurzy na základě konkrétních objednávek. Zabýváme se i koučováním. Jakousi naší laboratoří jsou otevřené kurzy, v současné době například série kreativních dílen Elixír, kde využíváme různé výtvarné techniky k reflexím a osobním zážitkům.

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Vystudovala jsem literaturu, takže oblíbených knih by byla celá řada (od Mistra a Markétky, Pána prstenů přes Krále duchů či Pí a jeho život). V posledních letech ale, při souběhu mateřských a pracovních aktivit, je mou oblíbenou prostě Kniha – ucelený příběh v tvrdých deskách. Ke čtení se totiž dostanu bohužel opravdu jen výjimečně.
Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): U2, REM, Koa, Jablkoň, Norah Jones
Oblíbená činnost: začátek cesty, brouzdání trávou v zapadajícím slunci, povídání u ohně, stavba nemocnice pro dinosaury z Lega
Kam byste se chtěl podívat: Kambodža, Nový Zéland, centrální Afrika
Na co se těšíte: na zítra
Čeho se bojíte: nemocí, blbé náhody
Váš největší pracovní úspěch: ten příští
Oblíbený nápoj: dobrý čaj, dobré latté
Oblíbená rozhlasová stanice: dříve BBC a Radio 1, ale nějak jsem na tohle médium zapomněla
Oblíbený film: Amadeus, Tanec s vlky, Magnolia, Vlasy, Král rybář, Život Brianův
Oblíbené periodikum: aktuálně.cz , Respekt, Marianne, Bydlení
Oblíbený server: google, lupa, fler, idnes, okoun
Kým nebo čím byste chtěla být v příštím životě: nějakou svou inkarnací

PhDr. Andrea Hlubučková - jednatelka společnosti Magion Praha


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor