Zavedení nástrojů organizace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    3968909

Popis poradenství Zavedení nástrojů organizace

Co programem Zavedení nástrojů organizace získáte:

Studijní a konzultační program vám pomůže usnadnit vaši cestu k dobře zorganizované firmě, ve které každý její člen produkuje standardním a efektivním způsobem.

Zodpovědnost bude přesně rozdělena mezi jednotlivé pracovníky organizující tabulí a klobouky. Výkony jednotlivých částí firmy
a pracovníků se budou sledovat statistikami
a budou spravedlivě odměňovány. Váš tým
pravděpodobně opustí někteří z dosavadních spolupracovníků, kterým změny nebudou vyhovovat.

Naopak přijdou k vám noví kolegové, kterým se takto fungující firma bude líbit. Získáte dobrý pocit z férového hodnocení a dobrých vztahů v kolektivu, které s sebou zavedení většího pořádku přináší.

Co budete muset investovat

Kromě finančních prostředků za semináře a kurzy, nutné pro vaši orientaci v tom, co se bude ve firmě realizovat, stojí taková změna čas, práci vaši a vašich klíčových kolegů.

Také je nutná velká míra vaší disciplíny, protože než se změny projeví zlepšením, nastane krátkodobé zhoršení a zmatek.

Možná, kromě naší podpory, budete ten jediný člověk, který bude muset věřit v dobrý konec a trvat na zavedených pravidlech u sebe i kolegů.

Pokud si myslíte, že na to máte a uděláte maximum, program bude účinný a přinese očekávané výsledky.

1. Konzultace vytvoření orgboardu

Úplným základem organizace firmy je vytvoření přehledné struktury firmy, která obsahuje jasně definované pracovní pozice a jejich produkty.

Strukturu vám pomůže vytvořit náš konzultant, tento proces trvá podle velikosti firmy 2–4 dny.

2. Interní Motivační seminář

Vaše klíčové spolupracovníky seznámíme se základními principy organizování, vysvětlíme jim pojmy, se kterými se budou setkávat při práci na popisech práce, při definování systému měření produkce a používání těchto nástrojů ve firmě.

3. Kurz jak vytvořit a používat všeobecný klobouk zaměstnance

Na tomto kurzu si definujete a sepíšete základní pravidla platná pro každého zaměstnance ve formě všeobecného manuálu.

Tento nástroj slouží k základní orientaci nových zaměstnanců ve firmě a usnadní vám prvotní zácvik nováčků.

Zároveň vám pomůže s usměrňováním stávajících členů týmu v oblasti základních pravidel spolupráce.

4. Konzultace revize všeobecného klobouku

Ve spolupráci s naším konzultantem projdete obsah vašeho všeobecného klobouku.

Dáme vám tipy na doplnění, zjednodušení a zpřehlednění obsahu, aby se vám dobře používal a vaši noví zaměstnanci ho snadno chápali a bez problémů akceptovali závazky z něj vyplývající.

5. Kurz Jak sepsat klobouky

Na tomto kurzu se naučíte metodiku sepisování klobouků pro pracovní pozice ve vaší firmě a sepíšete si tři konkrétní klobouky.

Také si uděláte plán sepsání všech ostatních klobouků ve vaší firmě.

6. Konzultace revize klobouků

Ve spolupráci s naším konzultantem projdete obsah sepsaných klobouků.

Pomůžeme vám zkontrolovat správný význam obsahu, jeho srozumitelnost a jednoznačnost, aby následné používání klobouků nezpůsobilo nejasnosti či zmatek u kolegů, pro které jsou klobouky určeny.

7. Kurz Efektivní koučování

Na tomto kurzu se naučíte zajistit, aby vaši zaměstnanci vaše klobouky správně používali.

Jednou věcí je klobouk mít a druhou zajistit, aby byl jeho obsah správně pochopen a zaměstnanec produkoval v souladu s tím, co se naučil během studia svého klobouku.

Osvojíte si principy koučování a zvládání překážek ve studiu.

8. Konzultace zavedení nástrojů pro efektivní zácvik zaměstnanců

Ve spolupráci s naším konzultantem si přímo u sebe ve firmě vytvoříte technické zázemí pro efektivní zácvik nováčků a pro studium klobouků stávajícími zaměstnanci.

Získáte jistotu, že porozumění a dobrá orientace v nabytých informacích bude standardním výsledkem po nastudování klobouků.

9. Kurz Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance

Na tomto kurzu se naučíte všechny podstatné principy, klíčové pro vytvoření spravedlivého systému hodnocení.

Naučíte se, jak se měří produktivita a jak vytvářet na základě měření výši mezd u různých druhů pracovních pozic.

Vytvoříte si mzdové tabulky pro konkrétní pozice ve vaší firmě.

10. Konzultace vytvoření firemních statistik a systému odměňování

Ve spolupráci s naším konzultantem definujete firemní statistiky a definujete způsob měření produkce pro každou pracovní pozici ve vaší firmě.

Získáte tím pevný základ pro tvorbu mzdových tabulek, které budou spravedlivým způsobem převádět odvedenou produkci na výši mezd.