Komunikace s médii a s novináři

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1165059

Popis poradenství Komunikace s médii a s novináři

Jak se prezentujete v  médiích z velké části určuje, jak vás vnímá veřejnost. Mediální komunikace je manažerská kompetence. Je to významná schopnost. I když existuje malé procento lidí, kteří jsou obdařeni talentem komunikovat s médii, naprostá většina ostatních se to musí naučit.

I když se naučíte komunikovat s médii a s novináři, stále se můžete kdykoli dostat do nečekaných situací, můžete být vystaveni problémům, se kterými si neporadíte samostatně. Právě z těchto a z dalších důvodů možná i vy potřebujete mediálního poradce.


Mediální poradenství v  je služba, která se sestává z několika vzájemně propojených komponent. Cílem je, abyste dokázali sami efektivně a správně navázat kontakt s médii, vyměnovat si s nimi informace a je-li to potřeba, styk s nimi ukončit.  Mediální poradenství je určeno

 

 Managementu na všech úrovních, u nějž se předpokládá kontakt s médii

 Veřejně aktivním lidem, úředníkům, politikům

Neprofesionálním mluvčím, kteří přicházejí do kontaktu s novináři.

 

mých služeb však může využít kdokoli, kdo potřebuje získat znalosti a kompetence potřebné proto, aby jeho mediální stopa vedla k pozitivnímu vnímání u veřejnosti.

 

Mediální poradenství se skládá z

            dvou vzájemně propojených činností. První z nich je činnost školící: Základem úspěchu při komunikaci s médii totiž není jen "mít svého poradce", ale především být připraven. realizuji tři typy školení: 

  

  Skolení základů mediální kompetence. (bližší popis zde), které vás naučí nejen základům teorie fungování médií, ale také strategiím komunikace s nimi, přípravy na ni a praktických rad.

            Skolení základů krizové komunikace (bližší popis zde), kde se dozvíte, jak zvládnout nepřízen médií. Do situace, kdy je o něm referováno v negativním světle se můžete dostat kdykoli a většinou ne vlastní vinou. jen ten, kdo je na takovou situaci připraven se s ní dovede vypořádat ku prospěchu a se ctí.

             Dalších kurzů  podle přání zákazníka a konkrétní situace

 

Na školení  mediální komunikace navazuje samotné poradenství (bližší informace zde). Je možné ho realizovat jednorázově jako pomoc s aktuálním problémem, ale také jako dlouhodobou službu. Mediální poradenství (stručně řečeno) znamená

 

Pomoci při přípravě a prosazování mediální strategie, osobní i na úrovni firmy nebo instituce

Asistenci s analýzou mediální situace. Proč o vás nepíšou? Proč o vás píšou právě takto? co jste udělali špatně?

Přípravu na komunikaci s novináři; na rozhovory, poskytování informací a další činnosti, při nichž jsou ve styku média a management

Přípravu mediální strategie a mediálních plánů společnosti. Pomoc s analýzou situace nezbytnou pro tvorbu těchto plánů, s jejich formulací a iplementací

Přípravu a testování plánů krizové komunikace s médii.

Pomoc s řešením jakýhkoliv dalších nestandardních mediálních situací, které mohou nastat.

 

Standardní součástí je možnost kdykoli konzultovat situaci pomocí emailu, nebo telefonicky, mít zajištěnu přípravu na styk s médii (např. příprava na rozhovor, poučení jak se chovat v televizním studiu, jak odpovídat na otázky v online chatu a podobně).

Na požádání je možná spolupráce na tvorbě vyjádření a textů pro média  (bližší informace zde), případně na editaci vyjádření stávajících.

Součástí mediálního poradenství je analýza  situace, vypracování návrhů pro koncepci komunikace s novináři, pomoc s implementací této koncepce a s řízením vztahů s médii.


Potřebujete mediálního poradce?

I když máte tiskového mluvčího nebo smlouvu  s PR agenturou, stále potřebujete mediálního poradce. Důvodem jednoduše je, že mluvčí ani agentura vás od kontaktu s médii nikdy zcela neodstíní. Pro mnoho agentur je navíc samotné mediální poradenství okrajovou záležitostí; a podle toho se k němu chovají. Proto je dobré zvážit možnost využití služeb mediálního poradenství.

 

Co mediální poradce není a neumí?

Mediální poradenství není službou tiskového mluvčího ani PR agentury. Poradce nenakupuje čas v médiích, nerozesílá tiskové zprávy a samostatně nekomunikuje s novináři. Jeho úkolem je poradit klientovi, ne za něj plnit jeho úkoly. Novináři se o veřejně činné lidi a o management zajímají proto, že jsou to lidé v určitých funkcích. Ne proto, že mají mediálního poradce. Právě proto, že se o tyto lidi novináři zajímají, poradce potřebují.

 

Kolik stojí mediální poradenství?

Ceny jsou vždy smluvní, individuální a důvěrné. Odvíjejí se od rozsahu poskytovaných služeb, a od nároků klienta. mediální poradenství se však vždy musí vyplatit. Jeho hlavním benefitem je dlouhodobé zvýšení hodnoty společnosti díky schopnosti managementu správně a korektně být v kontaktu s veřejností prostřednictvím médií.


Kontakt

Chcete-li se o mediálním poradenství dozvědět více, nebo chcete-li probrat možnosti využití mých služeb, neváhejte mne kontaktovat (odkaz zde). je dobré si předtím přečíst o obecných zásadách spolupráce (blíže zde).


Perličky z mého pera

Topolánkův pád očima mediálního poradce (odkaz na server Koment.cz)

Jednoduchá metoda nastavní komunikace s novináři (odkaz na server Vlastní Cesta)