EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Zjištění zátěžových bodů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  405860

Popis poradenství Zjištění zátěžových bodů

"Dnešní rozhodní jsou zítra rozhodnutí včerejší."

Cíl metody

Analýza "Zjištění zátěžových bodů" Vám pomůže zjistit, ve kterých oblastech ve Vaší společnosti pociťují Vaši spolupracovníci rušivé faktory a to i mezi různými úrovněmi hierarchie. Na základě výsledků, můžete pak stanovit cílená opatření, která povedou k jejich odstranění, a tím podpoří pozitivní vývoj ve Vaší společnosti.

Co získáte?

 1. Názory vybraného segmentu
 2. Definici hlavních rušivých faktorů v následujím seznamu zkoumaných oblastí:
 • Informace a komunikace
 • Podíl na rozhodovacím procesu
 • Horizontální kooperace
 • Regulace konfliktů
 • Kontrola a vyhodnocení
 • Uznání a kritika
 • Požadavky a vývoj
 • Stanovení cílů
 • Moderace

Co je třeba udělat?

 1. Vybrat 1 pracovní tým (12-18 osob), ve kterém chcete získat informace o stavu ve výše uvedených oblastech.
 2. Stanovit datum a vyčlenit 1 hodinu na zadání a vyplnění dotazníků ve vybrané skupině (skupina je soustředěna v jedné místnosti).
 3. Vymezit si ve svém pracovním čase cca 1 hodinu na prezentaci získaných výsledků.

Závěr

Všechny dotčené oblasti spolu úzce souvisí a v jednotlivých aspektech se navzájem prolínají, a proto je nelze chápat jako jednotlivosti, ale jako celek, který významnou měrou ovlivňuje úspěchy celé společnosti. Velký význam v každé větší společnosti má zejména horizontální kooperace, která umožňuje co možná nejširší využití poznatků jednotlivců a týmu.

Odstranění nebo upravení rušivých faktorů je nezbytným krokem na cestě k další prosperitě ve Vaší společnosti.