TOP C - Analýza spokojenosti zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1239414

Popis poradenství TOP C - Analýza spokojenosti zaměstnanců

Význam spokojenosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Většinou je velmi obtížné nahradit jejich znalosti a intelektuální kapitál.

Proto je zásadní, aby manažeři věděli:

  • Co nejvíce zaměstnanci na společnosti oceňují
  • Co by chtěli nejvíce změnit


Přeměna zaměstnanců v loajální a oddané je přáním každého managementu, ale znalost jak toho docílit často chybí. Provádění pravidelných výzkumů spokojenosti zaměstnanců a využití jejich výsledků přináší pozitivní změny firmě a je jednou z možností, jak zlepšit dialog mezi zaměstnanci a manažery.

Provádění Analýzy spokojenosti zaměstnanců ve firmě je věc velmi důležitá, a proto vyžaduje hlubokou znalost tématu a dostatek času, aby výsledky mohly být později použity pro vypracování akčních plánů a realizaci kroků ke zlepšení.

Spokojení a oddaní zaměstnanci přinášejí konkurenční výhodu své firmě tím, že poskytují vysoce kvalitní služby zákazníkům. Důsledkem toho je vysoká spokojenost zákazníků, která zajišťuje dlouhodobou prosperitu společnosti.

Specifikace potřeb a cílů

Prvním a nejdůležitějším krokem v analýze spokojenosti zaměstnanců je zjistit, jak jsou s vámi spokojeni. Problému s tím, že nevíte co dělat s odpovědí nebo odmítáte přijmout výsledek, se lze vyhnout správným stanovením cíle a potřeb v přípravné fázi.

Pokud nemáte stanoven cíl nebo se vám těžko formulují vaše potřeby, TOP C vám pomůže díky svým zkušenostem.

Provádění analýzy spokojenosti zaměstnanců

Doručování dotazníků respondentům – Hlavní část TOP C průzkumu spokojenosti zaměstnanců je on-line na internetu. Podle přání klienta jsme schopni doplnit on-line průzkum tištěnými papírovými dotazníky a telefonním dotazováním.

TOP C se vám postará o :

  1. Navržení webového dotazníku
  2. Provedení telefonických dotazování
  3. Přípravu tištěné verze dotazníku


Sběr dat
– sběr dat začíná rozesláním vašich dotazníků a končí doručením posledního vyplněného formuláře dotazníku do databáze.

Připomínky - rozesíláním připomínek na zaměstnance, kteří neodpovídají uprostřed průzkumu, pomáhá zvýšit aktivitu k vyplnění analýzy.

Analýza výsledků a poděkování respondentům

Výpočet modelu spokojenosti - Model spokojenosti je statistický model, který popisuje prioritní témata, která mají vliv na zaměstnance. Vzhledem k tomu, že prioritní témata jsou počítána na základě statistických metod a nikoliv přímým dotazováním zaměstnanců, detekce lidským vnímáním je odstraněna a spolehlivost výsledků je vyšší.

Prezentace výsledků – Po důkladné analýze vyplněných formulářů spokojenosti zaměstnanců vás provedeme výsledky a poradíme vám, jak dál pracovat s analýzou.

Poděkování respondentům – na tento krok se velmi často zapomíná. Po ukončení průzkumu vždy poděkujeme respondentům a uvědomíme je o tom, že jejich vstupní informace byly cenné.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace