Kariérní poradenství

Poradenství

Základní info

Kariérní poradenství nabízí možnost ovlivňovat a řídit  vlastní pracovní kariéru.
Kariérní poradce může poskytnout komplexní informaci o předpokladech, kterými klient disponuje pro pracovní pozice, které si sám zvolil, popřípadě může  pomoci i nasměrovat „tím správným směrem“, pokud klient neví nebo váhá.
Za pomoci standardizovaných psychologických metod (testů, dotazníků a rozhovoru), v návaznosti na určenou pracovní pozici, kariérní konzultant odhalí slabé a silné stránky a konkrétně doporučí optimální strategii, jak pozitivně ovlivnit svou kariéru. Poznání a pojmenování slabých stránek dává každému jasnou cestu, jak a v čem na sobě pracovat, aby dosáhl na takovou pracovní pozici, se kterou bude spokojený a ve které se bude moci seberealizovat, tím pádem podávat i kvalitní pracovní výkon.
Pokud klient má již svou pracovní kariéru „spokojeně nastavenou“, může kariérní poradce pomoci při řešení problematických pracovních situací, ke kterým patří snad nejčastěji problémy v mezilidských vztazích na pracovišti s kolegy, nadřízenými podřízenými, sexuální obtěžování, zvládání pracovního stresu, sladění pracovního a soukromého života apod. 

 

Jak konzultace probíhá?

Během hodinového strukturovaného (podle předem dané osnovy) rozhovoru konzultant získá informace o verbálním i nonverbálním vystupování klienta, jeho profesních ambicích, dosavadním průběhu kariéry a případně opakujících se potížích v zaměstnání nebo při jeho hledání.

Další částí konzultace může být je vypracování psychologického profesního profilu, čemuž předchází absolvování standardních psychologických testů. Výsledkem je odhalení silných a slabých stránek klienta včetně doporučení vhodného způsobu sebevzdělávání

 

 

Kariérní poradenství

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.