Měření firemní kultury

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    668173

Popis poradenství Měření firemní kultury

Chcete vědět, jak jsou vaši lidé spokojeni s vedením, co všechno jsou ochotni ještě tolerovat, jak vnímají interní komunikaci, porady? Jak lidé vnímají základní charakteristiky vaší firemní kultury? Jak jsou s nimi spokojeni? Co by chtěli změnit? Odpovědi na tyto i další otázky poskytuje propracovaná a osvědčená metodika Interquality.

 

Měření je založeno na dotazníku, který zjišťuje zastoupení čtyř základních orientací ve firemní kultuře, a to orientace na moc, na role, na výkon a na podporu a spolupráci. Ke zjištění uvedených orientací jsou zkoumány otázky jako: „Jací lidé jsou ve firmě úspěšní?“, „Podle jakých pravidel zachází firma se zaměstnanci?“, „Jaké metody rozhodování jsou v organizaci preferovány?“, „Co zaměstnanci očekávají od nadřízených?“, „Co se toleruje?“, „Jaké jsou základní charakteristiky vnitřní komunikace ve firmě?“, a další. Dotazník tak zkoumá jak aktuální skutečnost, tak i představy optimálního stavu.

 

Dotazník umožňuje různé analýzy, jako např.: popis celkového stavu firemní kultury v příslušné organizaci jako celku, srovnání mezi populací všech manažerů a zaměstnanců příslušné organizace, stav firemní kultury v rámci jednotlivých organizačních celků příslušné organizace, rozdíly mezi nimi a srovnání příslušných manažerů s jejich podřízenými, případně další srovnání dle požadavků objednavatele.

Dotazník lze administrovat přímo ve firmě formou „tužka – papír“, nebo je možné administrovat dotazník přes webové rozhraní Interquality.

 

více informací na: info@interquality.cz