Kariérní poradenství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1191256

Popis poradenství Kariérní poradenství

Kariérní poradenství nabízí možnost ovlivňovat a řídit  vlastní pracovní kariéru.
Kariérní poradce může poskytnout komplexní informaci o předpokladech, kterými klient disponuje pro pracovní pozice, které si sám zvolil, popřípadě může  pomoci i nasměrovat „tím správným směrem“, pokud klient neví nebo váhá.
Za pomoci standardizovaných psychologických metod (testů, dotazníků a rozhovoru), v návaznosti na určenou pracovní pozici, kariérní konzultant odhalí slabé a silné stránky a konkrétně doporučí optimální strategii, jak pozitivně ovlivnit svou kariéru. Poznání a pojmenování slabých stránek dává každému jasnou cestu, jak a v čem na sobě pracovat, aby dosáhl na takovou pracovní pozici, se kterou bude spokojený a ve které se bude moci seberealizovat, tím pádem podávat i kvalitní pracovní výkon.
Pokud klient má již svou pracovní kariéru „spokojeně nastavenou“, může kariérní poradce pomoci při řešení problematických pracovních situací, ke kterým patří snad nejčastěji problémy v mezilidských vztazích na pracovišti s kolegy, nadřízenými podřízenými, sexuální obtěžování, zvládání pracovního stresu, sladění pracovního a soukromého života apod. 

 

Jak konzultace probíhá?

Během hodinového strukturovaného (podle předem dané osnovy) rozhovoru konzultant získá informace o verbálním i nonverbálním vystupování klienta, jeho profesních ambicích, dosavadním průběhu kariéry a případně opakujících se potížích v zaměstnání nebo při jeho hledání.

Další částí konzultace může být je vypracování psychologického profesního profilu, čemuž předchází absolvování standardních psychologických testů. Výsledkem je odhalení silných a slabých stránek klienta včetně doporučení vhodného způsobu sebevzdělávání