EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

ISO 14001 EMS ACCON

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  352486

Popis poradenství ISO 14001 EMS ACCON

ISO 14001 EMS ACCON je vhodné pro:

 • malé podniky
 • střední podniky
 • velké podniky
 • nemocnice
 • stanice technické kontroly
 • ostatní organizace, které svou činností ovlivňují životní prostředí

S certifikátem vydaným dle normy ISO 14001 získáte:

 • výhodu ve výběrových řízeních vypisovaných významnými podniky a státní správou
 • objektivní doklad o šetrném přístupu vaší společnosti k životnímu prostředí
 • důvěru zahraničních i domácích zákazníků
 • přesvědčivý marketingový instrument
 • soulad s legislativními předpisy v oblasti životního prostředí
 • pravidelný přehled o vlivech na životní prostředí a zapojení Vašich pracovníků
 • úsporu nákladů vynaložených na sankce od ekologických institucí
 • image firmy se zájmem o trvale udržitelný rozvoj

Poradenské služby ACCON pro Vás znamenají:

 • jistotu, že při využití všech doporučení získáte certifikát ISO 14001 od kteréhokoli zvoleného certifikačního orgánu
 • zpracování všech legislativních požadavků a dokumentace environmentálního managementu
 • možnost integrace se systémem řízení kvality a systémem bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • získání certifikátu v optimální časové lhůtě
 • komplexní služby v rámci smluvní pevně stanovené ceny
 • garanci vysoce odborného poradenství s důrazem na etické vystupování konzultantů
 • objektivní spolupráci při výběru certifikačního orgánu a zajištění následného jednání se zvolenými auditory
 • snadné vyřízení příspěvku na úhradu nákladů spojených se zavedením ISO 14001
 • možnost využívat služeb portálu ACCON
 • diferenciaci produktu dle Vašeho přání - nabízíme úroveň standard, komfort, integral

Pro bližší informace nás kontaktujte přes e-poptávku.