Organizační a manažerské poradenství

Poradenství

Základní info

  • Vytváření organizačních schémat včetně popisu pracovních míst a definování kompetencí (dle norem ISO);

  • Zpracování firemních statutů (organizačních řádů), navrhování a zavádění systémů řízení;

  • Sociologické a psychologické průzkumy sociálního klima podniků vč. navržení změn ke zlepšení;

  • Analýza firemní (organizační) kultury včetně návrhů na opatření k jejímu zlepšení;

  • Koučování manažerů (ke zdokonalení plánovací a kontrolní činnosti, k efektivnímu vedení porad a workshopů, k prezentaci vizí a misí atd.).

Organizační a manažerské poradenství

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.