Finance pro členy dozorčích rad

Poradenství

Základní info

CG Partners – lídr v oblasti Corporate governance, Ethics & Compliance


Vlastníte obchodní společnost nebo její část? Jste člen představenstva, dozorčí rady nebo tajemník akciové společnosti? Jste interní auditor, odpovídáte za řízení rizik nebo ethics & compliance program Vaší společnosti? Pak jste vlastníkem některého z procesů správy společnosti (corporate governance) a služby týmu CG Partners a tyto stránky jsou určeny právě Vám. Přesvědčete se.

Společnost CG Partners poskytuje svým klientům praktická řešení pro každodenní práci v celém spektru jejich potřeb.

Poradenské a vzdělávací služby v oblasti
  • corporate governance (správa a řízení obchodních společností)
  • management firemní etiky (ethics&compliance)
  • portál www.governance.cz
  • Bulletin CG Live

Novinkou je významný produkt „Management firemní etiky“, který zahrnuje poradenskou podporu rozvoje firemní etiky a vzdělávací projekt
  • „Národní certifikační program studia managementu firemní etiky“ pro nově se rozvíjející profesi „ethics & compliance officer“ (manažer firemní etiky). Certifikát o úspěšném absolvování programu opravňuje držitele k výkonu pozice manažer firemní etiky/ ethics&complinace officer (rekvalifikační program s certifikátem Ministerstva školství)

Management firemní etiky umožňuje řídit rozvoj etické zralosti organizace a významně omezovat rizika etického selhání individuálního i skupinového. Svým klientům pomáháme vybudovat funkční infrastrukturu managementu firemní etiky, včetně outsourcingu integrity hot lines dle Sarbanes-Oxley Act a dle požadavků Basel II v bankovním sektoru.

CG Partners přinesla v oblasti vzdělávání členů představenstev, dozorčích rad a tajemníků:
  • Národní certifikační program studia corporate governance
  • Národní certifikační program studia administrace správy obchodních společností.

Oba modulární programy jsme vytvořili pro Czech Institute of Directors. Jsme jejich odbornými garanty a jejich klíčovými lektory spolu s řadou vrcholových manažerů předních akciových společností. Certifikát CIoD získalo více než sto členů představenstev, dozorčích rad a tajemníků, kteří se stali významnou platformou rozvoje řádné praxe správy v ČR. Programy představují absolutní špičku v oboru v ČR a jsou oceňované i odborníky v corporate governance v rámci EU.

Přístup na portál www.governance.cz znamená
  • dostupnost informací z oblasti "corporate governance",
  • výměnu znalostí, zkušeností a názorů uvnitř společenství členů představenstev, dozorčích rad, tajemníků a správních ředitelů, interních auditorů v síti profesionálů
  • informace z oblasti corporate governance, interního auditu, risk managementu a regulace kapitálového trhu, linky na zajímavé zahraniční informační zdroje, otázky, odpovědi, názory a zkušenosti

Bulletin CG Live®, který každý měsíc přináší autentické novinky z práce představenstev a dozorčích rad. CG Live® objednávají pro členy svých správních orgánů akciové společnosti z řad Czech TOP 100.

Poradenskou podporu a vzdělávání v oblasti finančního řízení poskytujeme členům dozorčích rad – nefinančním manažerům. Programy a individuální koučinky jsou zaměřené na změny v oblasti IFRS a GAAP, finančního reportingu apod. tvořily významnou část našich aktivit.

Finance pro členy dozorčích rad

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.