Enjoyment centre

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1052308

Popis poradenství Enjoyment centre

ENJOYMENT CENTRE je jedno- až dvoudenní program, který má za cíl diagnostikovat úroveň kompetencí (ve smyslu souhrnu dovedností, postojů a schopností), stanovit predikci jednání hodnoceného v limitních situacích a v případě potřeby pomoci stanovit principy osobního rozvojového plánu.

ENJOYMENT CENTRE je postaveno na přímém prožitku, kterému jsou účastníci (hodnocení i hodnotitelé) vystaveni v průběhu konání EC. Zkušenosti z realizace AC a DC ukazují, že u některých frekventantů je stále obtížnější posoudit, zdali jednají opravdu podle svých kompetencí, nebo jen před hodnotiteli předstírají takovou činnost, která se od nich očekává. Tento jev je podmíněný rozšířením AC v poslední době (prakticky nenajdeme TOP manažera, který by se s principem AC/DC ještě nesetkal) a současně s velkým rozmachem vzdělávání, školení a tréninků. Frekventanti kursů jsou již dostatečně znalí, proto jsou schopni v rámci AC předstírat a hrát roli.

Principy ENJOYMENT CENTRE však tuto tendenci umenšují. Fakt, že je celé EC postaveno na jednom příběhu, kterého jsou i účastníci tvůrci, vede k tomu, že skupina účastníků mnohem rychleji převezme příběh za svůj a podle zákonů skupinové dynamiky upřednostní realitu prožívaného příběhu před realitou osobní, jinými slovy, každý účastník bude jednat v logice příběhu právě tak, jak je zvyklý.