EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Dotační servis

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    601936

Popis poradenství Dotační servis

Dotace

 

Máte v hlavě inovační projekt, potřebujete vyškolit zaměstnance, modernizovat IT, podpořit marketing, rozšířit výrobu nebo služby?

Získejte na svůj projekt dotaci – konzultace k projektovému záměru zdarma.

Dotační servis TES Praha

1. Dotační audit. Při první konzultaci, tzv. dotačním auditu, posoudíme Vaše možnosti získání dotace. Tuto službu poskytujeme zdarma.

2. Vypracování a podání projektu. Ve spolupráci s Vámi připravíme projekt. Díky našim zkušenostem maximalizujeme Vaše šance na získání dotace. Pevná sazba dle náročnosti projektu + % ze získané dotace.

3. Poradenství k udržení dotace. Po získání dotace pro Vás zpracováváme průběžné, mimořádné i závěrečné monitorovací zprávy, žádosti o platbu, kontrolujeme plnění závazných ukazatelů a veškerých administrativních náležitostí projektu k úspěšnému završení projektu. Pevná sazba dle náročnosti projektu.

Dotace nejen na ISO

Aktuální: OP PRAHA-ADAPTABILITA
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Výzva k podávání projektů od 8.ledna 2008 do 31.března 2008
Podporované aktivity:
A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a případně partnera
B. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a OSVČ
C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Aktuální: OP PRAHA-KONKURENCESCHOPNOST
Inovace a podnikání - Rozvoj malých a středních podniků
Podporované aktivity:
Inovace procesu, technologie, výrobku služby.
(způsobilé výdaje již od 1.1.2007!)
Výzva k podávání projektů od 9.ledna 2008 do 31.března 2008

Připravované: OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Připravovaná výzva bez záruky, červen 2008
V opatření Adaptabilita bude podporováno vzdělávání zaměstnanců a inovativní metody organizace práce.

Připravované: PODPORA A PORADENSTVÍ ROZVÍJEJÍCÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Připravovaná výzva bez záruky
Předmětem podpory je vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; podpora začínajícím malým a středním podnikům; podpora a vzdělávání sebezaměstnaných; podpora zavádění environmentálních systémů řízení a systémů řízení ve firmách.
Žádat mohou podnikatelé, obce, NNO, ostatní, OKEČ není specifikován, pouze Praha
Dotace je poskytována formou nevratné finanční pomoci max. do výše 100% uznatelných nákladů
Kontaktujte nás, připravíme s Vámi projekt .

Ukončeno: Program CERTIFIKACE
Od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 běžel program podpory certifikace a účasti při výběrových řízení s názvem CERTIFIKACE.
Tento program umožnil získat 50% příspěvek na poradenství při přípravě na certifikaci podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Příspěvek je nárokový a certifikovaná společnost ho získává až po získání certifikace. Žadatel o příspěvek musí být malá nebo středně velká organizace, registrovaná v České republice, nesmí mít nedoplatky vůči státním úřadům a musí spadat do podporovaných činností, které jsou uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).
Samotná žádost o příspěvek je jednoduchá a jsme nápomocni při jejím zpracování.

V současné době není známo, zda bude program obnoven.

Kontaktujte nás:
Kateřina Kodadová
kkodadova@tespraha.cz
tel: 257 324 531