Analýza a optimalizace procesů v organizaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1911582

Popis poradenství Analýza a optimalizace procesů v organizaci

Analýza a následná optimalizace procesů je nezbytným krokem ke zvýšení výkonnosti organizace. V rámci procesní analýzy vytváříme dynamické modely procesů, které umožňují provádět simulaci jejich realizace, časové náročnosti a mzdových i režijních nákladů. Tyto dynamické procesní modely následně umožňují optimalizaci jednotlivých procesů, která vede ke zkrácení času, snížení nákladů, přeskupení či souběh některých aktivit apod.

 

Co získáte?

  • Identifikaci a popis jednotlivých procesů v organizaci (včetně určení jejich vlastníka, odpovědných osob, vstupů, výstupů, časové a finanční náročnosti apod.)
  • Optimalizaci těchto procesů, jež vede ve svém důsledku ke zvýšení efektivity fungování organizace.
  • Detailní přehled odpovědností jednotlivých "funkcí" využitelný pro přesné stanovení pracovních náplní typových pozic dle organizačního schématu.