Analytické služby v oblasti štatistické analýzy dát a data miningu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  2815707

Popis poradenství Analytické služby v oblasti štatistické analýzy dát a data miningu

ACREA ponúka širokú škálu analytických a konzultačných služieb v oblasti štatistického spracovania dát a data miningu. Na základe dlhoročných skúseností sme Vám schopní poskytnúť potrebné znalosti  pre úspešné dokončenie vašich projektov.

Štatistická analýza dát

Štatistika je veda, ktorá hľadá vzťahy skryté v dátach. Snáď každé dáta obsahujú nejakú informáciu, ale tá je ukrytá v celom súbore a nie je priamo uchopiteľná. Štatistika informáciu z dát získava a prevádza ju do zrozumiteľnej formy. Úlohou užívateľa štatistickej analýzy je informáciu potom správne interpretovať, previesť na znalosť a prípadne na základe tejto znalosti konať.

Kvalitná štatistická analýza sa nepokúša informáciu z dát získať iba presne a úplne, ale snaží sa ju previesť do takej podoby, aby ju používateľ mohol pochopiť a aby mu bola užitočná. K tomu slúži celá škála štatistických metód od najjednoduchších popisných štatistík až po komplexné modely viacrozmernej štatistickej analýzy. Dôležitou súčasťou analýzy sú grafy pre prehľadné zobrazenie, ako základných vzťahov v dátach, tak aj výsledkov modelovania.

Podstatnou súčasťou analýzy je tiež príprava dát, použitie štatistických metód na nekvalitné dáta vedie ku skresleným výsledkom, a tým aj k zlému pochopeniu analyzovanej problematiky. Štatistická analýza obsahuje dostatok nástrojov na odhalenie a odstránenie javov v dátach, ktoré by viedli k skresleniu výsledkov.

Dostupné služby

 • štatistické spracovanie dát
 • komplexné úlohy zahŕňajúce prípravu dát, štatistickú analýzu a vytvorenie záverečnej správy alebo prezentácie, je vhodné, aby zákazník prispel k riešeniu svojou vecnou znalosťou analyzovanej problematiky
 • vytvorenie výstupov z analýz, ktoré si zákazník sám interpretuje a poslúži mu na vytvorenie záverečnej správy
 • spracovanie výskumných, transakčných a prevádzkových dát, vrátane časových radov
 • podpora výskumu
 • voľba prípadov do výskumu metódami pravdepodobnostného výberu (prostý, skupinový, vrstvený, viacstupňový)
 • príprava dotazníkov pre webový, telefonický a off-line výskum (CAWI, CATI a CAPI)
 • zber a získavanie dát prostredníctvom sesterskej spoločnosti SC & C, spol. s r.o .
 • analytický audit
 • kontrola prípravy dát a ich vhodnosti pre modelovanie
 • kontrola vykonanej analýzy a návrh alternatívnych variantov riešenia
 • kontrola záverečnej správy z hľadiska štatistickej správnosti
 

Dataminingové projekty

Data mining je najrýchlejšie rastúcou časťou Business Intelligence. Jeho cieľom je získať z dát komplexnejšie a užitočnejšie informácie, ako by sme ich boli schopní nájsť obyčajnou exploračnou štatistickou analýzou. Tieto informácie nám pomôžu v riešení najrôznejších (obchodných) problémov.

Aj keď bol data mining donedávna doménou veľkých telekomunikačných alebo finančných organizácií, dnes sme vďaka technologickému rozvoju, nižšej cene a vyššej dostupnosti sofistikovaného softvéru schopní ponúknuť riešenia naprieč všetkými odbormi bez ohľadu na veľkosť organizácie.

Dostupné služby

 • návrh a tvorba nového riešenia
 • príprava a tvorba riešení prediktívneho modelu samostatne nad Vašimi dátami
 • príprava a tvorba formou jednorazových alebo pravidelných konzultácií u Vás v organizácii
 • implementácia a zaškolenie do softvéru pre tvorbu prediktívnych modelov
 • audit súčasného riešenia
 • kontrola Vašich postupov pri tvorbe riešení
 • evaluácie predikčných schopností Vašich modelov
 • návrh alternatívnych variantov riešenia, úprava procesov v organizácii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace