EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

AKREDITACE

Popis poradenství AKREDITACE

AKREDITACE

Poradenství je jednou z divizí naší rozvíjející se společnosti. Našim zákazníkům poskytujeme široké spektrum služeb související s přípravou organizace v rámci přípravy na nezávislé posouzení jejich způsobilosti dle zvolených standardů (mezinárodní normy ISO 15189, 17025). Organizace je posuzována nezávislými auditory Českého innstitutu pro akreditaci, o.p.s.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB
Zavést systém managementu v organizaci je jedním z prvních rozhodnutí vrcholového vedení společnosti. Dalším krokem je volba standardu, ke kterému se chce společnost přihlásit. Základem při budování systémů je mezinárodní norma ISO 9001. Samozřejmě existují oborové specifikace, jako normy pro zkušební a kalibrační laboratoře ISO/IEC 17025 a pro zdravotnické laboratoře ISO 15189.
Zavedení systému managementu však není automatické a "bez práce". Nad rámec povinností pracovníků společnosti je nutné jmenovat zástupce, který se podílí nejen na vybudování systému managementu, ale bude jej udržovat a informovat o něm všechny pracovníky organizace.
Jedním z problémů, se kterým se může organizace potýkat, je nedostatek vyškolených vlastních pracovníků a jejich odborná způsobilost k vytvoření a trvalému udržování systému. Z toho důvodu nabízíme komplexní služby, které zahrnují nejen vlastní poradenství, ale také vzdělávání pracovníků.
Nabídka pro přípravu k akreditaci pak zahrnuje:
  • Analýzu stávajícího stavu a zpracování harmonogramu prací
  • Poradenství při implementování požadavků normy
  • Spolupráci na vytváření dokumentace systému včetně Příručky jako vrcholového dokumentu
  • Pomoc při zavedení systému, který vyhovuje právě vaší organizaci - navážeme na již stávající strukturu a naučíme používat nástroje řízení kvality
  • Nastavení účinných opatření pro trvalé zlepšování systémů řízení
  • Vyškolení interních auditorů pro auditování systému
  • Vyškolení stěžejních pracovníků systému, jako je vedení, manažer kvality, metrolog, apod.
Vlastní poradenství probíhá formou konzultací s příslušnými kompetentními pracovníky a formou školení.
Pro dodržení plánu prací je na počátku poradenství zákazníkem schválen harmonogram prací a z každé konzultace je pořízen záznam s programem a dohodnutými skutečnostmi. Tento průhledný systém dává záruky zákazníkům, že plán prací bude dodržen.
Máme vyřešenou zastupitelnost konzultantů, která je v případě nepředvídaných okolností pro klienta zárukou, že práce na projektu nebude přerušena.
Smlouva mezi námi a klientem obsahuje odborné a finanční záruky z naší strany za získání osvědčení o akreditaci.
V oblasti přípravy laboratoří (jak zkušebních tak klinických) máme bohaté zkušenosti. Poskytujeme kompletní poradenství při přípravě a získání osvědčení o akreditaci u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.. Součástí našich služeb je vyškolení interních auditorů a provedení interních auditů v rámci přípravy před vlastním akreditačním auditem. Dále nabízíme provedení analýzy a zhodnocení připravenosti před odesláním přihlášky k akreditaci laboratořím, které si vybudovaly systém managementu vlastními silami.
ODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PORADENSTVÍ
Poradenství v sobě nese nejen odpovědnost vůči klientům, ale i vzhledem k široké veřejnosti. Základní zásady chování poradců jsou předmětem etického kodexu, ke kterému jsou zavázáni všichni poradci firmy Systémy jakosti s.r.o.

Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku na přípravu k akreditaci dle Vašich požadavků.
Kontaktujte nás: 774 567 910 nebo info@systemy-jakosti.cz

Kontaktovat dodavatele poradenství
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.