Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

 • Lektor

 • Popis

  Odborný garant:

  Ing. Róbert Jánošík – Certifikovaný Cleanliness Auditor  - CAE®  

     (CEA Reg. Nr.: CAE-3105-A0002)

 • Místo konání

 • Region:
  Žilinský kraj
 • Adresa:
  Filter Technik Slovakia s.r.o., Štrková 578/4, 01009 Žilina
 • Termín

 • Termín zahájení:
  9.6.2020 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  11.6.2020
 • Doba trvání:
  3 dny
 • Cena *

 • Cena:
  595 Euro
 • Popis ceny:

Popis kurzu Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Odborné školenie Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty, je modulovo zameraný na odbornú prípravu budúcich Audítorov čistoty a zamestnancov, ktorí budú implementovať a monitorovať Systém čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

 

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002, PV8220).

 

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ako aj systéme Analýzy rizík jednotlivých faktorov, ovplyvňujúcich čistotu.

 

Cieľom školenia je získať znalosti potrebné pre optimalizáciu produkcie a elimináciu rizika kontaminácie v procesoch a poskytovaných službách.

Cieľom školenia je pripraviť po praktickej stránke účastníkov na systém plánovania a  riadenie produkcie s cieľom eliminovať rizika kontaminácie a zabrániť znečisteniu pracovného prostredia, pracovníkov alebo produktu.

 

Súčasťou školenia je inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW.

Objednat účast na kurzu - Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.