Závazné povinnosti v systému EMS (environmentální legislativa)

 • Lektor

 • Popis

  Ing. Ondřej Lazárek

 • Místo konání

 • Region:
  Vysočina
 • Adresa:
  Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava
 • Termín

 • Termín zahájení:
  4.12.2019 – 08:00 hod.
 • Termín ukončení:
  4.12.2019 – 16:30 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  8
 • Cena *

 • Cena:
  2890 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Závazné povinnosti v systému EMS (environmentální legislativa)

Každý podnikatelský subjekt je při své činnosti odpovědný za implementaci platné environmentální legislativy a zvládání souvisejících rizik, včetně jejich řešení.

Proč se zúčastnit

Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů v oblasti enviromentálních systémů řízení. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České inspekce ŽP, krajského nebo obecního úřadu.

Osnova

 • Úvod do problematiky environmentálního managementu
 • Řízení závazných povinností podle normy ISO 14001:2015
 • Všeobecné požadavky
 • Ochrana vod (závadné látky, havarijní plány)
 • Ochrana ovzduší (zdroje znečišťování, kontrola technického stavu a provozu)
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Nakládání s odpady (Označování nebezpečných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů)
 • Posuzování vlivu na životní prostředí, integrovaná prevence a ekologická újma
 • Chemické látky a prevence závažných havárií

 

Objednat účast na kurzu - Závazné povinnosti v systému EMS (environmentální legislativa)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.