Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

 • Místo konání

 • Region:
  Ústecký kraj
 • Adresa:
  Kollárova 8, 415 01 Teplice
 • Termín

 • Termín zahájení:
  22.5.2020
 • Termín ukončení:
  22.5.2020
 • Cena *

 • Cena:
  1070 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2019/0255-SP/PC Popis kurzu: Účastník kurzu se seznámí s pojmy motivace, lidské potřeby, Maslowova pyramida potřeb, rozdělení lidských potřeb, motivy a jejich uplatnění, rozdělení motivace, motivace člověka, ztráta motivace, reakce na podněty lidí, hledání nových motivů, aktivizační techniky, motivační techniky a motivační komunikace, psychologie přesvědčování. Co mi kurz přinese: Absolvent kurzu získá informace o definici a významu motivace, o Maslowově pyramidě potřeb, rozdělení na biologické a sociální potřeby. Bude seznámen s motivy a jejich uplatnění v aktivizaci. Získá informace o vnitřní a vnější motivaci. Zná význam motivace v seniorském věku. Je informován o příčinách ztráty motivace v seniorském věku. Získá informace o definici, vzniku a principech motivační komunikace a motivačních technikách. Získá základní informace o sociální psychologii přesvědčování a základní informace o aktivizačních technikách. Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený? 
 • Sociálním pracovníkům
 • Pracovníkům v sociálních službách
Vstupní předpoklady:  žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Motivace
 • Motivy a jejich uplatnění v aktivizaci
 • Podněty
 • Motivační komunikace a motivační techniky
 • Sociální psychologie přesvědčování
 • Techniky aktivizace
 • Závěr

Objednat účast na kurzu - Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.