ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ pro pokročilé mzdové účetní

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – změny platné od 1. 1. 2008, odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení
* Formuláře pro zaměstnavatele a zaměstnance
* Stropování vyměřovacího základu zaměstnanců a technický postup
* Rozšíření okruhu osob, které se považují za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění, týká se osob, jejichž příjmy se zdaňují dle § 6 zákona o dani z příjmů – např. členové správních rad, dozorčích rad, osoby jmenované do funkce
* Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění, pojištěnci a plátci v EU
* Volba a změna zdravotní pojišťovny
* Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance: minimální vyměřovací základ, pracovní volno bez náhrady příjmů, platba pojistného státem, důležité osobní překážky atd.
* Oznamovací povinnost a další povinnosti zaměstnavatele
* Odvod pojistného u OSVČ
* Kontroly plátců, sankce
* Aktuální informace, praktické příklady

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ pro pokročilé mzdové účetní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.