ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - PŘEHLED

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní.

Cíl:
Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách platných pro rok 2009.

Obsah:
Zpracování příkladů a jejich výklad z hlediska:
* Účetnictví
* Daně z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně
Příklady budou z oblasti:
* Dlouhodobého majetku
* Zásob
* Pohledávek
* Závazků
* Půjček a úvěrů
* Vlastního kapitálu
* Finančních nákladů
* Finančního leasingu
* Osvobození dividend a podílů na zisku
* Nákladů a výnosů

Předpoklady:
Dobrá znalost účetnictví a daňového systému v ČR.

ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - PŘEHLED

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.