Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Změny v DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi platné od 1. 4. 2020

Základní info

Určeno pro: firmy a společnosti, které obchodují s členskými státy EU a se zeměni mimo EU, účetní a daňové poradce, jejichž klienti se takovou činností zabývají

 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • NOVÁ právní úprava u přemístěného zboží v § 4 odst. 5 - 7
 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • rozšířená POVINNÁ registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
 • daňový doklad při vývozu zboží (33a)
 • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • NOVÁ právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
 • NOVÁ definice vývozu zboží podle § 66
 • NOVÁ definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).
 • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Změny v DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi platné od 1. 4. 2020

Vybraný termín:

19.3.2020  Jihomoravský kraj

Cena
2190 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.