ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

Základní info

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022
Obsah:
Změny od 1. 1. 2021
* Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb
* Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce
* Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet
* Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností
* Brexit – obchodování se zbožím, poskytování služby
Změny od 1. 1. 2022
* Zvláštní režim pro cestovní službu – zrušení globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty, přijaté před uskutečněním cestovní služby – §20a, zrušení letecké přepravy za poskytnutou ve třetí zemi
Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021
* Prodej zboží na dálku
* Dovoz zboží nízké hodnoty
* Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
* Zvláštní režim jednoho správního místa (služba poskytnutá s místem plnění v JČS pro konečného spotřebitele)
* Zaokrouhlování bezhotovostních plateb, oprava ZD u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem
* Nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil
Aktuální problémy:
* Výpočet daně u změny sazby daně
* Dodání nemovité věci – lhůty
* Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci
* Snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
Obsah:
* Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
* Pořízení zboží z jiného členského státu místo plnění podle § 11
* Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
* Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu
* Pojem „osvobozená osoba“ podle § 4
* Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 5
* Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
* Pojem „identifikované osoby“
* Poskytnutí služby plátcem do jiných členských států a třetích zemí
* Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku
* Dodání zboží plátcem do jiných členských států, prokazování přepravy zboží (§ 64)
* Konsignační sklady
* Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
* Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
* Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku
* Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu jednoho správního místa

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

Vybraný termín:

14.12.2021  Online

Cena
2400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.