ZAVEDENÍ IFRS do účetní praxe

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Tento seminář je zaměřen především na problematiku přechodu na IFRS a na analýzu hlavních rozdílů mezi IFRS a českými předpisy, které budou ilustrovány na praktických příkladech. Na závěr lektorka ukáže na případové studii sestavení zahajovací rozvahy (překlopení účetní závěrky podle českých předpisů na IFRS), kde se budou zmíněné rozdíly promítat.

Seminář je zaměřen především na následující oblasti:
* IFRS a česká legislativa, zavedení IFRS do účetní praxe
* Úvod do IFRS – IFRS a direktivy EU, IASB, IASC, seznam všech platných standardů a interpretací
* Koncepční rámec IFRS (cíl účetní závěrky, základní předpoklady, kvalitativní charakteristiky, základní prvky účetní závěrky, rozpoznávání, měření a oceňování, pojetí kapitálu)
* IFRS 1 – První aplikace mezinárodních standardů finančního výkaznictví
* Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy – praktické příklady
* Srovnatelná úprava mezi IFRS a českými předpisy
* Sestavení zahajovací rozvahy – překlopení ÚZ podle českých předpisů na IFRS
* Diskuze

ZAVEDENÍ IFRS do účetní praxe

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.