Zavedení IFRS do firemního účetnictví

Kurzem Vás provede doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Docentka katedry finančního účetnictví a auditingu, členka Evropské asociace účetních od roku 2004 (EAA), lektorka a konzultantka v oblasti finančního…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte znalosti, které vám umožní zavést ve vaší společnosti Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Po absolvování byste měli rozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a mít jasno v postupu, jak IFRS do své praxe implementovat.

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro finanční ředitele, účetní, auditory, metodiky a analytiky.

Předpokládáme praktickou zkušenost s českými předpisy, znalosti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví není podmínkou účasti.

Obsah kurzu

IFRS v kontextu českého účetnictví.

Projekt „Zavedení IFRS“.

IFRS 1 – První přijetí IFRS.


Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy:

• koncepční rámec,

• IAS 1 – Prezentace účetní závěrky,

• IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení,

• IAS 38 – Nehmotná aktiva,

• IFRS 16 – Leasing,

• IAS 40 – Investice do nemovitostí,

• IAS 23 – Výpůjční náklady,

• IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv,

• IAS 37 – Rezervy,

• IAS 21 – Měna použitá při vykazování,

• IAS 8 – Změny účetních pravidel a opravy chyb,

• IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky,

• IFRS 5 – Majetek určený k prodeji,

• IFRS 9 & IAS 32, IFRS 7, 9, 13 – Finanční aktiva – část dle výběru.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zavedení IFRS do firemního účetnictví

Vybraný termín:

19.9.2023 –  21.9.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.