Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů

Kurzem Vás provede RNDr. Ivan Brychta

Lektor daňových a účetních kurzů ve společnosti 1. VOX

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2020.

Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.

Určeno pro

Pro pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

Obsah kurzu

• principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům,
• aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazování majetku do daňových odpisových skupin,
• problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitosti (co je a není součástí nemovitostí, vymezení samostatného majetku, souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku),
• novinky (schválené či očekávané) v oblasti majetku, jeho technického zhodnocení, zařazení do užívání či určení vstupní ceny (v návaznosti na vývoj legislativy a aktuální výklady),
• použití klasifikací v zákoně o DPH (metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících snížené sazbě DPH, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, použití klasifikace při dodání zboží podle nařízení vlády a přílohy č. 6 ZDPH a další),
• aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně),
• další využití klasifikací v daních (v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb).

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů

Vybraný termín:

29.6.2020  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.