Zaměstnání malého rozsahu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce

Kurzem Vás provede Ing. Růžena Klímová - zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Základní info

Obsah semináře:
* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po navrhované změně zákoníku práce
- Sjednávání dohod o pracích mimo pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
- Sjednání odměny – hodinová x měsíční (nevýhody měsíční formy odměňování)
- Minimální mzda jako odměna za práci u dohod
- Rozsah výkonu práce u DPP
- Rozsah výkonu práce u DPČ – nepřekročení objemu výkonu práce bude posuzováno za nejvýše 26 týdnů, jen KS může toto období stanovit na 52 týdnů. Dojde k omezení flexibility v rozsahu výkonu práce.
- Informační povinnost vztahující se k pracovnímu poměru se bude týkat i dohod o pracích mimo pracovní poměr
- Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
- Povinná doba odpočinku jako u pracovního poměru – přestávky na oddech
- Poskytování nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu, úpravy noční práce, pracovní pohotovosti a povinnost pracovní dobu též evidovat
- Nárok na překážky v práci jako zaměstnanci v pracovním poměru
- Poskytování příplatkových mezd - §§ 115 až 118 ZP
- Nárok na dovolenou
- Průměrný hrubý měsíční výdělek, průměrný čistý měsíční výdělek
- Výpověď z dohod o pracích mimo pracovní poměr
- Potvrzení o zaměstnání - § 313 ZP
- Vstupní lékařské prohlídky a ostatní pracovnělékařské prohlídky u dohod
- Ochrana osobních údajů u dohod
- Zákonné pojištění u dohod o pracích mimo pracovní poměr
* Zaměstnání malého rozsahu
- Druhy zaměstnání z hlediska zákona o nemocenském pojištění
- Kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu
- Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023
- Lhůty pro přihlašování pojištěnce k nemocenskému pojištění u všech druhů zaměstnání
- Příjmy zúčtované po skončení ZMR
- Nárok nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství u ZMR a dohody o provedení práce, po změně zákona o nemocenském pojištění v souvislosti s novelou zákoníku práce též nárok na ošetřovné
- Pojistné na zdravotní pojištění u ZMR, dohody o provedení práce
- Lhůty pro oznámení účasti na zdravotním pojištění u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnání malého rozsahu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce

Vybraný termín:

30.3.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.